Sigara ve Sağlığa Zararları

SİGARA VE SAĞLIĞA ZARARI

Sigara sağlığınız için asla yararlı değildir. Sigara içmenin kimi sakatlayıcı, hatta öldürücü hastalıklar­la ilişkisi olduğunu ortaya çıkaran istatistikler ise dehşet vericidir. Bugün sahip olduğumuz bilgilerle, in­sanların nasıl, sigaranın akciğer kanseri, kronik bron­şit ve kalp hastalıklarında belirleyici bir etken oldu­ğunu unuttuklarına şaşıyorum.

—   Doğum kontrol hapı kullanan ve az da olsa si­gara içen kadınlar, ikisini de yapmayanlardan tam 12 kez daha sık kalp krizi geçiriyorlar. Çok sigara içen kadmlar ise, doğum kontrol hapı kullanmasalar bile, bu tehlikeyle 20 kez daha fazla karşı karşıya geliyor­lar.

—   Sigara içen kadınların akciğer kanseri olma olasılığı içmeyenlere oranla 5 kez daha fazla; bu oran­tı idrar kesesi kanseri için de ikiye bir. Sigara ve iç­ki içen kadınlar ikisini de içmeyenlerden 15 yıl daha erken ağız ve dil kanserine yakalanıyorlar.

—   Sigara içen kadınlar içmeyenlerden daha erken yaşlarda menopoza giriyorlar. Ne kadar fazla si­gara içilirse, bu yaş o kadar küçük oluyor.

—   Gebeyken az da olsa sigara içen kadınlar si­gara içmeyenlere oranla iki kez daha fazla düşük ya­pıyorlar. Doğurdukları çocukların doğum ağırlıkları normalden düşük oluyor ve bu bebeklerin ölüm ola­sılığı da fazla oluyor.

—   Gebeyken sigara içen kadınların çocukları nor­malden daha kısa boylu oluyor ve okuma yazmada yaşıtlarından daha geride kalıyorlar.

—   Ani bebek ölümü sendromu yüzünden be­beklerini kaybeden annelerin yüzde 60’ı gebelik sı­rasında ya da doğumdan sonra bebeğin yanında si­gara içmişlerdir.

Sigara içmekle vücudunuza kötü davranmış olu­yorsunuz. Başka bakımlardan sağlıklı olsanız da bil­meden sigara içmenin zararını çekmektesiniz. Sigara dumanı akciğerlerde kanın oksijenlenmesini engeller: Oksijeni vücutta taşıyan, kırmızı kan hücrelerinin bo­ya maddesi olan hemoglobin, methemoglobine çevrilir ve artık yeterli miktarda oksijen taşıyamaz.

Hastalık tehlikesi
Sigara içme yaygınlaşmadan önce akciğer kan­seri seyrek görülen bir hastalıktı, ama şimdi o da yaygınlaşmıştır. Bir zamanlar erkeklerde akciğer kan­seri görülme sıklığı kadınlara oranla çok daha faz­laydı ve bu da sigara içen erkeklerin sigara içen ka­dınlara oranının yediye, sekize bir olmasına bağlanı­yordu. Şimdi kadınlar da erkekler kadar çok sigara içmektedir ve erkekler kadar sık akciğer kanserine yakalanmaktadır. Kadınlar arasında akciğer kanseri o kadar yaygınlaşmaktadır ki, 1980’lerin ortalarında birinci ölüm nedeni olarak meme kanserinin yerini al­ması beklenmektedir. Kısaca cinsiyet ayrımı yapma­dan, sigara içenler, içmeyenlere göre daha fazla akci­ğer kanseri olmakta ve kanser tehlikesi içilen sigara sayısıyla doğru orantılı olarak artmaktadır.
Neyse ki sigarayı bırakmak tehlikenin de azal­masını sağlamaktadır.’Normal akciğer hücrelerinden kanserli hücrelerin gelişmesi uzun yıllar boyunca bir­çok aşamadan geçerek olur. Rahatsız edici ilk öğe, ya da uyarıcı, hücrenin çekirdeğinde değişikliğe neden olur ve hücre bölünmeye başlar. Ne var ki bu aşa­mada, hücre henüz kanser hücresi değildir ve ancak uyarı devam ederse öyle olacaktır. Bu uyan erken dönemde yok edilirse, hücrenin çoğalma süreci de en­gellenir; bu gelişmeler deneylerle doğrulanmıştır. Si­gara içen bir kişi sigarayı bırakabilirse, akciğer kan­seri olma tehlikesi de azalmış olur.
Sigara içenlerin kalp hastası olma olasılığı da iç­meyenlere oranla iki kat fazladır. 35 yaşından sonra bu fark dört beş kata çıkar. Nikotinin kalp kasını bes­leyen ve oksijen taşıyan koroner damarları daraltmak gibi bir etkisi vardır. Sizin ya da ailenizden birinin yüksek tansiyon ya da anjin gibi bir rahatsızlığınız varsa mutlaka sigarayı bırakmalısınız.
Akciğer kanseri ve ialp hastalığı ölümcül olabi­lir, ama sigara içmenin çok önemli sonuçlarmdan biri de kronik bronşitin gelişmesidir. İngiltere’de 1975’te kronik bronşit yüzünden 30,000 kişi ölmüş, 10,000,000 iş günü kaybedilmiştir.
Sigara dumanı tahriş edicidir. Bu etki gözünüze sigara dumanı kaçıp dumandaki kimyasal maddeler yüzünden yanma olunca belli olur. İçinize çektiğiniz sigara dumanı da aynı şekilde bronş duvarım tahriş eder. Gözleriniz gibi akciğerleriniz de kızarır, sulanır. Yanan bronş zarlarını sakinleştirmek için aşırı mik­tarda müküs salgılanır.
Sigara dumanındaki kimyasal maddeler bronşlar-daki ince tüy gibi çıkıntüarı da (silia) zedeler. Bronş kanallarındaki zarlarda sürekli hareket halinde mil­yonlarca silia bulunur ve bunlarm görevi yabancı ci­sim ve müküsü boğaza doğru itmek, böylece bunların öksürükle atılmasını kolaylaştırmaktır. Sigara duma­nı bu çıkmtılan felce uğratır, bunun sonucunda ak­ciğerde kalan müküs ve artıklar kokuşur. Böylece her­hangi bir soğuk algınlığında enfeksiyon gelişebilir. Gariptir ki, mentollü sigaralar siliayı daha fazla fel­ce uğratır.
Birkaç kış üstüste geçirilen kronik bronşit akci­ğer dokusunun tahrip olmasına ve esnekliğini yitir­mesine, soluk almanın yetersiz kalmasına, sesli soluk almaya, nefes darlığına, akciğerlerin kronik iltihabı­na, hatta çok zedeleyici bir hastalık olan amfizeme yol açar. Amfizem, ileri dönemlerde kişiyi yatağa, hatta tekerlekli sandalyeye bağlar.

Sigara içmem çocuklarımı da etkiler mi?
Gebelikleri sırasında sigara içen kadınlarda dü­şük ve ölü doğum oranı yüksektir. Ayrıca sağ kalan çocukların doğum ağırlıkları daha düşük olup fizik­sel ve ruhsal bakımdan daha yavaş gelişirler. ‘Sigara içen’ bir ailenin büyük çocuklarının da bronşit ve za­türree gibi solunum yolu hastalıklarına eğilimleri daha fazladır ve büyük bir bölümü bademcik ya da bu­runlarından et aldırmak  zorunda kalırlar.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git