kadın sitesi kadınca örgü dantel

Ajurlu Bayan Hırkası Örneği

AJURLU BAYAN HIRKASI
Basit dört sıra ajur motifi ile örülmüş bu güzel hırka, motifi düzgün tutarak örgünün nasıl şekillendirileceğim öğrenmek için idealdir. Yaka kenarında içinden bir kurdelenin geçirildiği delikleri vardır ve pirinç örgüden düğme ve ilik bandında, önden aşağı doğru eşit miktarda hizalı olarak ilmek toplama ve üik açma tekniği kullanılır.
Göğüse uyması için 76/81.5[86.5/91.5:96.5/101.5] cm
ihtiyacınız olan malzemeler
Bükümlü kalın merinos yün iplîk(yumak başına 100 m): 8[9:10] x 50 gr leylak rengi yumak
8[8:9] adet düğme
0.6cm genişliğinde 86cm uygun renkte kurdele
ŞİŞLER
3.25mm’lik şişler
4mm’lik şişler
Ölçü (Gerginlik)
4mm’lik şişlerde ajur motifi üzerinde ölçülen 10 cm’ye 22 ilmek ve 28 sıra.
Ölçü (gerginlik) karesi için ajur motifi
4 mm’lik şişleri kullanarak şişe 31 ilmek alın.
Sıra 1  (Örgünün ön yüzü) I düz, * ileri iplik atın, I düz, I ilmek boş alın, 2 ilmek birlikte düz örün, boş alınan ilmeği örülmüş ilmeğin içinden geçirin, I düz, ileri iplik atın, I düz; *dan sona kadar tekrar edin.
Sıra2 Sona kadar ters örün.
Sıra3 I düz,* I düz, ileri iplik atın, I ilmek boş alın, 2 ilmek birlikte düz örün, boş alınan ilmeği örülmüş ilmeğin içinden geçirin, ileri iplik atın,, 2 düz; *dan sona kadar tekrar edin.
Sıra4 Sona kadar ters örün.
Bu 4 sırayı en az 15cm olana dek tekrar edin.
Kesin.
ARKA
3.25mm’lik şişleri kullanarak, şişe 85 [97:109] ilmek alın.
Sıra 1 1 düz, * 1 ters, 1 düz; “dan sona kadar tekrar edin.
Bu, pirinç örgüyü oluşturur.
Bu sırayı 3 kez daha tekrar edin.
Ajur motifine başlayın.
Sıra 1 (Örgünün ön yüzü) 1 düz, * ileri iplik atın, 1 düz, 1 ilmek boş alın, 2 ilmek birlikte
düz örün, boş alınan ilmeği örülmüş ilmeğin içinden geçirin, 1 düz, ileri iplik atin, 1 düz; ‘dan sona kadar tekrar edin.
Sıra 2 Sona kadar ters örün.
Sıra 3 1 düz, *1 düz, ileri iplik atin,l ilmek boş alın, 2 ilmek birlikte düz örün, boş alınan
ilmeği örülmüş ilmeğin içinden geçirin, ileri
iplik atin, 2 düz; *’dan sona kadar tekrar edin.
Sıra 4 Sona kadar ters örün.
Bu 4 sıra ajur motifim oluşturur ve tekrarlanır.
YAN KENARLARI ŞEKİLLENDİRME
Set halinde ajur motifi ile devam edin ve motifin içine ekstra ilmekler çalışarak, bir sonraki ve her müteakip 8.inci sıranın her ucunda 1 ilmeği 97(109:121] ilmeğe artınn.
Arka parça başlangıçtan itibaren 20.5(21.5:23] cm olana dek şekillendirme yapmadan devam edin, bir örgünün ters yüzü sırası ile bitirin.
KOL OYUĞU ŞEKİLLENDİRME
Motifi düzgün tutarak, bir sonraki 2 sıranın başında 5(7:9] ilmek kesin.
Bir sonraki 7(7:9] sıranın her ucunda 1 ilmek eksiltin. 73(81:85] ilmek.
Kol oyuğu yaklaşık 20.5(21.5:23] cm olana dek şekillendirme yapmadan motife devam edin, bir örgünün ön yüzü sırası ile bitirin.
OMUZLARI ŞEKİLLENDİRME
Bir sonraki 4 sıranın başmda şişe 7(7:8] ilmek, sonra bir sonraki 2 sıranın başmda 5(7:7] ilmek kesin. Kalan 35(39:39] ilmek kesin.
SOL ÖN PARÇA
3.25 mm’lik şişleri kullanarak, şişe 43(49:55] ilmek alın ve arka için olduğu gibi pirinç örgü ile 4 sıra çalışın. 4mm’lik şişlere geçin ve arka için olduğu gibi 4 sıra ajur motifi çalışın.
YAN KENARI ŞEKİLLENDİRME
Set halinde ajur motifi ile devam edin ve motifin içine ekstra ilmekler çalışarak, bir sonraki sıranın başmda ve her müteakip 8.inci sıranın aynı kenarında 1 ilmeği 49(55:61] ilmeğe artirm. Ön parça arka ile aynı ölçüde olana dek, şekillendirme yapmadan, kol oyuğu şekillendirme yerine kadar motife devam edin, yan kenarda bitirin.
KOL OYUĞU ŞEKİLLENDİRME Bir sonraki sıranın başmda 5(7:9] ilmek kesin. 1 sıra çalışın. Müteakip 7(7:9]. sıraların kol oyuğu kenarında 1 ilmek eksiltin. 37(41:43] ilmek. Omuz şekillendirme yerine kadar, kol oyuğu arka parçadan 21 sıra eksik olana dek şekillendirme yapmadan motife devam edin, ön kenarda bitirin.
YAKA ŞEKİLLENDİRME Bir sonraki sıra 7 [8:8] ilmek kesin, sona kadar motifi çalışın. 1 sıra motif çalışın.
Bir sonraki sıra 4 [5:5] ilmek kesin, sona kadar motifi çalışın. 26(28:30] ilmek. Müteakip 7 sırada yaka kenarında 1 ilmek eksiltin. 19(21:23] ilmek. Ön parça arka ile aynı ölçüde olana dek, şekillendirme yapmadan, omuz şekillendirme yerine kadar motife devam edin, kol oyuğu kenarında bitirin.
OMUZ ŞEKİLLENDİRME Bir sonraki ve müteakip dönüşümlü sıranın başmda 7(7:8] ilmek kesin. 1 sıra motif çalışın. Kalan 5[7:7] ilmeği kesin.
SAĞ ÖN PARÇA
Tüm şekillendirmeleri ters çevirerek sol ön parça ile aynı şekilde çalışın.
KOLLAR (HER İKİSİ DE AYNI)
3.25 mm’lik şişleri kullanarak, şişe 43(49:55] ilmek alın ve pirinç örgü ile 4 sıra çalışın. 4 mm’lik şişlere geçin ve arkada olduğu gibi 4 sıra ajur motifi çalışın. Set halinde motif ile devam edin, ve motifin içine ekstra ilmekler’ çalışarak, bir sonraki ve her müteakip 6.na sıranın her ucunda 1 ilmeği 67(69:71] ilmeğe, sonra her müteakip 8.nci sıranın her ucunda 75[81:87] ilmeğe artarın. Kol 43(45.5:48.5] cm olana dek, şekillendirme yapmadan, motife devam edin, bir örgünün ters yüzü sırası ile bitirin.
ÜST KISMI ŞEKİLLENDİRME
Bir sonraki 2 sıranm başında 5[7:9] ilmek kesin. Müteakip 5 sıranın her ucunda, sonra müteakip 2 sıranın her ucunda 1 ilmek kesin. 51 [53:55] ilmek. 1 ilmeği, her müteakip 4.üncü sıranm her ucunda 43 ilmeğe, sonra her müteakip dönüşümlü sıranm her ucunda 35 ilmeğe, ve sonra her müteakip sıranın her ucunda 29 ilmeğe eksiltin. Bir sonraki 2 sıranın başmda 4 ilmek kesin. Kalan 21 ilmeği kesin.
TAMAMLAMA
Parçalan, ölçü şemasında verilen ölçülere göre birleştirin. Omuz dikişlerini birleştirin.
YAKA BANDI
Örgünün ön yüzü yukan bakacak şekilde ve 3.25mm’lik şişleri kullanarak, sağ ön yakada kesme kenarından 11 ilmek, yakanın sağ tarafından 22 ilmek, arka yakadan 35[39:39] ilmek, yakanın sol tarafindan 22 ilmek ve sol ön yakada kesme kenarından 11 ilmek alın ve düz örün. 101[105:105] ilmek. 1 sıra pirinç örgü çaksın.
Fisto Sırası 1 düz, ileri iplik atın, 2 ilmeği birlikte düz örün, 2[4:4] ilmek motif çalışın, ileri iplik atm, 2 ilmeği birlikte düz örün, * 4 ilmekli motif çalışın, ileri iplik atm, 2 ilmeği birlikte düz örün; “dan son 4[6:6] ilmeğe kadar tekrar edin, 2[4:4] ilmekli motif çalışın, ileri iplik aun, 2 ilmeği birlikte düz örün. 2 sıra pirinç örgü çalışın. Pirinç örgü ile kesin.
DÜĞME BANDI
3.25mm’lik şişleri kullanarak, sol ön kenardan aşağı eşit olarak 73 [77:83] ilmek alın ve düz örün ve 4 sıra pirinç örgü çalışın. Pirinç örgü ile kesin.
İLİK BANDI
3.25mm’lik şişleri kullanarak, sağ ön kenardan yukan eşit olarak 73 [77:83] ilmek aun ve düz örün ve 1 sıra pirinç örgü çalışın.
İlik Sırası 1[3:1] düz, 7[7:8] kez (ileri iplik atm, 2 ilmeği birlikte düz örün, 8 ilmekli motif yapın), ileri iplik atm, 2 ilmeği birlikte düz örün, 0[2:0] ilmekli motif yapm. 2 sıra pirinç örgü çalışın. Pirinç örgü ile kesin. Yan ve kol dikişlerini bmeştfrin. Oturtulan kol metodunu kullanarak kolları kol oyuğuna dikin. Düğmeleri dikin. Yaka bandı etrafındaki fistolardan kurdeleyi geçirin.

Ajurlu Bayan Hırkası Örneği

Ajurlu Bayan Hırkası Örnek

ajurlu hırka ölçü kalıbı

Ajurlu Bayan Hırkası Örneği örgü teknikleri  nasıl örülür yapılışı

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.