kadın sitesi kadınca örgü dantel

Alternatif Tıp

ALTERNATİF TIP
Yalnızca geleneksel doktorların sunduğu, geleneksel, eskimiş tıp hizmetlerinden yararlanmanız gerekmez. Belirli durumlarda çok iyi sonuçlar veren birçok alternatif tıp tekniği de vardır. Ne yazık ki, alternatif tıp uzmanları, yöntemlerini, tedavi biçimlerini ve elde ettikleri sonuçları, geleneksel tıp biliminde kabul edilen norm olan nesnel bilimsellikle ölçmedikleri için, öbür hekimlerce egzantrik kişiler olarak görü¬lürler.
Bununla birlikte, tüm tıbbı, içinden size en çok uyan ve en iyi sonuçlar verecek yemekleri seçebilece¬ğiniz bir menü olarak görmelisiniz. Bence, hastanın kendini daha iyi duymasını sağlayan, rahatsızlığı gi¬deren ve hiçbir zarar vermeksizin genel bir iyi hal duygusu yaratan ve hastayı zorunlu tıbbi tedavilerden yoksun bırakmayan (örneğin kalp yetersizliği için dijital kullanılması gibi) her tıp biçimi bence iyi tiptir ve bu yöntemleri uygulayan doktorlar da iyi doktorluk yapıyorlardır.
Vücudunuzu bir bütün olarak görmelisiniz. Bir başka deyişle, sağlığınızın tüm yönlerini görmelisiniz ve sizi doktorunuza gitmeye ilk zorlayan nedenler olabilen fiziksel yönlerin yanısıra, yaşamınızın, evle ilgili, meslekle ilgili, duygusal ve psikolojik yönlerini de hesaba katmalısınız.
Aşağıdaki özet, her şeyi içine aldığını ileri sürüyor değildir. Alternatif tıp denilen genel sınıfa girebilecek her tıp türünü kapsamaz. Bunu yalnızca bir giriş olarak kullanın.

Homeopati
İlk olarak Hipokrat sözünü etmiştir, ama on sekizinci yüzyılda, Samuel Hahnemann adlı bir Alman doktor başlatmıştır. Hahnemann’ın kuramı vücudun bir kendini iyileştirme kapasitesi olduğudur. Bir hastalığın belirtileri, vücudun, kendi yaşam gücünü tehdit eden bu hastalığı yenme yolundaki başarısız savaşımının yansımalarıdır. Homeopatinin arkasındaki temel kuram, doktorun, hastalığın temel nedenini bulması ve ortadan kaldırması, sonra da, vücudun kendi kendini iyileştirme gücünü uyararak, şifa bulmasını sağlaması gerektiğidir. Homeopatinin temel inançlarından biri de, herhangi bir ilacın en küçük etkili dozunun kullanılması gerektiğidir*. Yan etkiler seyrektir. Hahnemann özel bir sulandırma yöntemi kullandı ve ilaç ne kadar sulandırılırsa, o kadar güçlü etki gösterdiğini gördü. Homeopatik ilaçlar hayvan, bitki ve mineral kaynaklıdır; bu yüzden doğaldır ve sentetik değildir. Otlar ve bitkisel ilaçlar, kendiliğinden oluşan, porfin, kokain, arsenik, kum, kömür, tuz, fenol ve kurşun gibi ilaçlar kullanılır. Homeopati, bü¬tüncü bir tıp anlayışıdır ve hastayı bir bütün olarak tedavi eder, yalnızca belirtileri ya da yalnızca hastalığı değil. Saptanmış birçok şifa olayı vardır ve öbür doktorların kabul etmesi gereken bir alternatif tıp dalıdır.

blank

Akupunktur
Basitçe, iğneyle delmek anlamına gelir. Başlayışı, savaşta okla yaralanan Çinli askerlerin, yalnız ok ya-ralarının değil, bu yaraya uzak bölgelerdeki başka hastalıklarının da iyileştiğinin farkedilmesiyle olmuştur. Akupunktur kuramı, yaşam güçlerinin, sinirlerin izlediği çizgilerden çok farklı olan, meridyen denilen çizgiler boyunca uzanan enerji kanallarından aktığıdır.
Akupunktur uzmanları, hastalıkta, bu yaşam güçlerinin kesintiye uğradığına inanırlar; eğer sağlık yeniden kazanılacak ve sürdürülecekse, bu enerji akımı yeniden kurulmalıdır. Bu da, kesintiye uğradığına inanılan meridyene bakır, gümüş ya da altın bir iğne batırılarak yapılır. İğne ete yüzeyel olarak batırılır ve ağrısız olmalıdır. Bu iğnenin, meridyen çizgisi boyunca bir tür elektrik akımı yaratarak, yaşam gücü çıkımını yeniden kurduğu ve bunun da, merkezi sinir sistemini, böbrekler, karaciğer, kalp ya da akciğerler, mide, mesane vb gibi uzak bir organı etkilediği düşünülür. Akupunktur, Doğu’da, doktorların düzenli olarak uyguladığı tedavilerden biridir. Batı’da uygulanan, özel muayene odalarındaki 10 dakikalık seanslar, Doğulu akupunkturcularca benimsenmemektedir. Akupunkturla şifa bulan sayısız hastalık ve sa3rısız olay kaydı vardır: Akupunkturla sağlanan anestezi altında yapılan, açık kalp ameliyatlarını gösteren filmler vardır. Nasıl çalıştığını bilmesek de, bu yöntemi görmezden gelemeyiz.
özellikle eğer geleneksel tıbbi ilaçlar etkili olamamışsa, akupunktur, seçmeyi düşünebileceğiniz alternatif tedavilerden biridir. Migrenden astıma kadar çeşitli hastalıkların tedavisinde ve hatta anestezide bile kullanılmaktadır.

Chiropractic
Sözcük anlamı, ‘ellerle uygulamak’tır. Birleşik Devletier’de, 1890’larda Daniel Palmer kurmuştur. Osteopati gibi, chiropractic de omurgaya elle müdahale ederek hastalıkları tedavi eder. Omurgadan çıkan ve çıktığı yere göre, vücudun çeşitli bölümlerine (deri, kas, kemik ve iç organlar) giden spinal sinirlerin etkilenmesiyle sağlanır bu. Temel kuram şudur: Belirli bir omurla oynayarak ve o spinal siniri uyararak, o sinirle sinirlenen kas ve organların sağlığı etkilenebilir, örnek olarak, orta göğüs omurlarından sinirlerini alan karaciğer verilebilir. Elle müdahale osteopatidekinden farklıdır. Kemiği yerine koymayı amaçlayan, kısa ve sert hareketler kullanılır. Hareketler çoğu kez ani, aşağı ve yukarı doğrudur ve ellerin yerleştirilmesi, zamanlama ve hareketlerin yönünün belirlenmesi büyük bir kesinlik gerektirir.

Herbalism (otçuluk)
Herbalizm, insanlık tarihinin en eski tıp biçimlerinden biridir. Genellikle kuşaktan kuşağa reçeteler halinde geçerler ve birçok ailenin kendi özgün ilaçları ve teknikleri vardır. Ot tedavileri, yıllar boyunca, deneme yanılma yöntemiyle elenerek yaşamlarını sürdürdüler ve belirli otların belirli özellikleri olduğu, belirli hastalıklarda yararlı olabileceği ortaya çıktı. Başlangıçta temel kuram benzerliklere dayanıyordu: Sarı bitkiler sarılığın tedavisinde, kalp biçimli yaprakları olan bitkiler kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılıyordu.
Kimi bitkiler, adlarını ilaç olarak kullanımlarından almaktadır. Ot ilaçlarıyla ilgili kitaplarda yüzlerce bitki adı vardır ve tedavi alanlarının çeşitliliği de oldukça şaşırtıcıdır: Anemi, astım, mesane sorunları, ‘kadınlık sorunları’, uykusuzluk, akne, uyurgezerlik, unutkanlık, baş ağrıları vb.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.