kadın sitesi kadınca örgü dantel

Bağımlılık Alkolizm

ALKOLİZM
Alkolizm, ve sarhoşluk yüzünden tutuklanmalar, karaciğer sirozundan ölümler gibi alkole bağlı sorunlar ve alkolizmle ilgili kurumlaşmalar kadınlarda hızla artmaktadır. Dahası, en büyük artış 30 yaş ve altındaki genç kadınlarda görülmüştür.

Alkole fiziksel tepkiler
Vücudunuz erkeklerinkine oranla yüzde 5-10 daha az su içerir ve böylece aynı miktar alkol sizin sisteminizde daha yoğun bulunur ve sonuçta da vücut organlarınıza daha büyük bir toksik etki yapar. Aynı miktar alkolle kanınız, herhangi bir erkeğinkinden daha yüksek bir alkol düzeyine ulaşır ve böylece daha kısa bir zamanda daha fazla zehirlenirsiniz. Bu nedenle erkeklere oranla daha az alkol, daha kısa zamanda karaciğer yıkımına neden olabilir. Kadınlarda, sorun yaratan içki içmenin başlamasıyla fiziksel hastalığın oluşması arasında daha az zaman geçer.
Kadınlarda alkole verilen yanıtın adet döngüsüyle değiştiği bulunmuştur. Adet öncesi ve yumurtlama dönemlerinde daha yüksek alkol düzeyleri vardır. Değişkenliğin varlığının kadınları alkol kullanırken daha dikkatli davranmaya iteceği ve böylece de yüksek alkol tolerans düzeylerine varmayacakları düşünülmüştür. Alkolizm, karaciğer ve kalp işlevlerini tehlikeye sokmasının, beyin yıkımına yol açmasının ve sizi başka birçok bozukluğa eğilimli kılmasının yanısıra, erken doğum yapma ve şiddetli zihinsel ve fiziksel sakatlıkları olan çocuklar doğurma olasılığınızı da artırır. Büyüme yetersizliği, kafa ve yüz anormallikleri, zeka geriliği de kimi zaman anormal kalp ve böbrek gelişimini içeren fötal alkol sendromuna (FAS) alkolik annelerin çocuklarında giderek daha sık rastlanmaktadır.
Kadınlar, daha yarışmalı çalışma alanlarına girdiklerinden ve daha fazla sorumluluk taşıyan görevler aldıklarından beri daha büyük gerilimlerle karşı karşıyadırlar. Çalışan kadınlardaki artışın en büyük bölümünü evli olanlar oluşturduğundan, ev ve aile baskısı, işin getirdikleriyle birleşince dayanılmaz bir yük haline gelebilir. Kadınların alkolü ruh halini değiştiren bir madde, bir sakinleştirici olarak gördükleri ve çoğunlukla ‘kaçmak’ için içtikleri bildirilmiştir. Bu yüzden, kaçılacak daha yoğun ve giderek artan gerilimle kadınların daha fazla içmesine şaşmamak gerekir.
Kadınların, yaşamın güçlükleriyle karşılaştıklarında da alkol tüketimini arttırmak eğiliminde oldukları gösterilmiştir. Herhangi bir kayıp (adetten kesilme menopoz çocukların evden gitmesi boş yuva sendromu boşanma ve ayrılma) içki içmenin artmasıyla büyük ölçüde ilgilidir ve işin kötü yanı tartışma kabul etmez bir biçimde çağdaş yaşamın bir parçası durumundadır. Bir kadının anne, eş, yuva kurucu ya da sevgili olarak ortaya çıkan dişilik rolüne yönelen tehditler, alkolizmle yakından ilişkilidir. Toplumun, bir kadının gerçek rolünün ne olduğu ve bu rolü nasıl uygulaması gerektiği konusundaki, değişen ve sıklıkla çatışan görüşlerinin ortaya çıkardığı yetersizlik duyguları, gerek evde gerekse işteki kişisel başarı beklentileri ve bunların sürekli sonuçsuz kalmasıyla daha da karmaşıklaşır.

Alkolizme eğilim yaratan etmenler var mıdır?
Araştırmalar, alkolik kadınların çoğunun yaşam¬larının erken dönemlerinde ana babadan ya da kardeşlerden birinin kaybı gibi bir duygu travması (duygusal yaralanma) geçirdiğini ve büyük olasılıkla alkolik anne babaları olduğunu göstermiştir. Yaşamlarının daha ileriki dönemlerinde yüksek bir dengesiz evlilik ve psikiyatrik sorun oranına sahiptirler ve çoğunun eşleri de alkoliktir.

Özel olarak rizikolu, belirli bir kadın tipi var mıdır?
Küçük çocuklu, destekten yoksun anne babalar, bütün gün evde oturan ya da çocukları evden ayrılan kadınlar, işte erkeklerle yarışmak zorunda olan kadınlar gibi zihinsel gerilim altında olan kadınların alkolik olma olasılıkları daha yüksektir. Aynı zamanda, belki bir kürtajın, doğum sonrası depresyonunun ya da menopozun sonucu olarak büyük fiziksel gerilimler yaşayan kadınlar için de bu olasılık yüksektir.

İçki içmenin ‘sorun olma’ aşamasına vardığını nasıl anlayacağım?
Alkolün yasanımızı büyük ölçüde etkilediğini ve kendinize yardım etmek için bir şeyler yapmak zorunda olduğunuzu anlamanız için aşağıdaki soruların yalnızca birine ‘evet’ yanıtı vermeniz yeterlidir:
Size yakın biri hiç içmenizin onu düşündürdüğünü söyledi mi?
Bir sorunla karşılaştığınızda rahatlamak için genellikle içer misiniz? •**
Ev ve iş sorumluluklarınızı içki yüzünden yerine getiremediğiniz olur mu?
Hiç içki yüzünden tıbbi yardıma gereksindiğiniz oldu mu?
İçerken (uyanık olduğunuz halde) tam bir bellek yitimi yaşadığınız oldu mu?
İçkiyi bırakmaya çalıştığınızda bunaltıcı fiziksel ve/ya da psikolojik tepkiler yaşadınız mı?
İçmenizi denetlemek ya da kesmek yolunda kendinize verdiğiniz sözleri tutamıyor musunuz?
Sizin içmeniz yüzünden çocuklarınız arkadaşlarını eve getirmeye utanıyorlar mı?

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.