Bir Giysinin Örülmesi

BİR GİYSİNİN ÖRÜLMESİ

İlk seferde bir örgü şemasını okumak göz korkutucu olabilir. Verilen çok fazla bilgi vardır ancak çok şey bildiğinizi de varsayar. Bu şemayı, iplik seçiminden, örgülerin dikilmesine kadar, giysi örmede bir kılavuz olarak kullanın. Bu, belden şekillendirmeli, oturtmalı kol ve balıkçı yakası olan, vücuda oturan ve düz örgü ilmeğinden örülmüş bir kazağın kalıbıdır. Açıklamalar, bir örgü şemasında yer alır gibi kutularda olacaktır, aşağıdaki metin ne anlama geldiğini açıklar.

Beden ölçüleri
Göğüs ölçüsü 76/82 [87/92:97/102] cm
Gerçek ölçü 92 [ 102:1 1 2] cm
Uzunluk 57 [58.5:60] cm
Kol uzunluğu 52 [53.5:54.5] cm

Şişler
I çift, 3.25mm’lik şiş
I çift 4mm’lik şiş
Bunlar; kullanılması tavsiye edilen şiş ölçüleridir Bunlan giysinin ölçüldüğü ölçüyü (gerginliği) size verir.

Ölçü (gerginlik)
4mm’lik şişte, düz örgü ilmeği üzerinde, lOcm’de 22 ilmek ve 28 sıra ölçülmüştür. Örgüye başlamadan önce ölçülü bir kare çalışın.

işin sırası…
Yazılı açıklamalar; sizi, parça parça bir giysinin yapımına götürür Giysiler genelde aynı sıra ile örülür; arka, ön ve kollar, ve genelde iki parça aynı şekilde çalışılıyorsa, biri, örülmüş olan diğerine göndermeler içerir Örneğin, bir ön parça için, arkada olduğu gibi lastik ile çalışın diyebilir Ana parçalar çalışıldığında, tamamlama işlemi yapılır Parçalar birleştirilir ve giysi, yaka bandı, cepler veya düğme bantları gibi diğer detaylar eklenerek birleştirilir.
Önce hangi ölçüyü yapacağınıza karar verin. Önemli ölçü, kol altından tamamlanmış genişlik olarak ölçülen gerçek ölçüdür Farklı tasarımcılar; giysinin stiline bağlı olarak, göğüs ölçüsüne farklı oranlarda genişlik ekler Dolayısıyla, sadece kılavuz olarak mevcut olan ölçü aralıkları yerine gerçek ölçüye bakın. Giysiyi birleştirmek için gereken tamamlanmış parçaların bir çizimi olan ölçü şemalarına bakın. Kol ve beden uzunluklarının size uygun olup olmadığını kontrol edin. Eğer çok uzun veya çok kısa iseler; beden ve kol şekillendirmesinde değişiklik yapın (sayfa 72’ye bakın). Şemadan gidin ve parantez içinde kendi ölçünüze uygun tüm açıklamaların altını çizin.

Malzemeler
Debbie Bliss Merino DK (% 100
Merinos yünü – 50g yumak başına lOOm) 10 [11:12] x 50g yumak, rengi: 21 3 Açık Mavi
Her zaman tasarımcı tarafından önerilen iplikleri, özellikle, bazen kendi ölçüsü (gerginliği) olan fantezi iplikleri kullanın. Ancak eğer önerilen iplik markasını bulamıyorsanız veya standart bir kalınlıkta ise başka bir iplik bunun yerine geçebilir.
Motifler değişebilir; bazılarının, son lastik sırasında eşit olarak çalışılan bir arttırma sırası vardır. Lastik tamamlandığında, büyük şişlerden birini seçin ve küçük şişteki ilmekleri düz örün. Diğer büyük şişi aldığınızda her iki küçük şişi çıkarmanız gerektiğini unutmayın. Eğer şema size bunu söylemezse, her zaman, bir düz örgü (örgünün ön yüzü) sırasr ile, bir düz örgü ilmeği (I sıra düz, I sıra ters) başlayın.

Arka
3.25mm’iik şiş kullanarak, şişe I 01 [113:1 23] ilmek atın.
Sıra I (Örgünün ön yüzü) I düz, * I ters, I düz örün; *’den başlayarak sona kadar bu işlemi tekrar edin.
Sıra 2 I ters, * I düz, I ters örün; *’den başlayarak sona kadar bu işlemi tekrar edin. Lastik başlangıçtan itibaren 5cm olana dek bu 2 sırayı tekrarlayın, örgünün ters yüzünden bir sıra ile bitirin.
4mm’lik şişe geçin ve düz örgü ilmeği ile 10 sıra çalışın.

Ön Parça

On arkadan 16 sıra daha eksik olana ve omuz şekillendirme kısmına gelinceye kadar; bir ter örgü sırasıyla bitirerek, arka kısım için anlatıldığı gibi çalışın.

Aynı açıklamaları hep tekrar etmek yerine, tam olarak arka için yaptığınız gibi, aynı arttırma ve eksiltme metotlarını kullanarak çalışın. Çoğu şemada bu bir ölçü olarak verilir Belde ve koltuk altında aynı sayıda düz sıralar çalıştığınızdan emin olun. Arkada, omuzlardaki kesme (bitirme) ilmeklerinin ilk sırasından I 6 sıra aşağı bir işaret koyun. Kol oyuğundaki son ilmekten bu işarete kadar sıraları sayın ve önde aynı sayıda sıra .çalışın. Eğer yan dikişler ve kol oyuğu dikişlerinin aynı sayıda sırası olursa, giysiyi dikmek çok daha kolay olur.

Yanlardan Şekillendirme

Düz örgü tekniği ile çalışarak, bir sonraki sıranın sonunda ve takip eden her 8 sırada I ‘er ilmek eksilterek 9 I [ 103:1 13] ilmeğe kadar inin.

Beden ölçüsü şemalarından, yan kenarlann bele doğru şekillendirildiğini görebilirsiniz. Bir sonraki sırada her kenarda bir ilmek eksiltilir sonra şekillendirmeden yedi sıra çalışın ve bir sonraki sırada eksiltme yapın, sonra bir yedi sıra daha çalışın ve beden ölçünüz için toplam ilmek sayısına ulaşana kadar eksiltme yapın. Kenarda iki ilmeği birlikte çalışarak eksiltme yapabilir veya vücut hatlarına göre şekillendirme ile eksiltme çalışabilirsiniz. Bu dekoratif eksiltmeler giysiye şık bir görünüm katar. Vücut hatlarına göre şekillendirerek eksiltme sırası 3 düz örün, 2 ilmeğin her birini tek seferde boş alın, 2 boş alınan ilmeği birlikte düz örün, son 5 ilmeğe kadar düz örün, iki ilmeği birlikte düz örün, 3 düz örün.
Arka parça, başlangıçtan itibaren 25cm olana kadar düz çalışın, bir ters örgü sırası ile bitirin.
Bir sonraki sıranın sonunda ve takip eden her 6. sırada I ‘er ilmek artırarak, 99[l I 1:121] ilmeğe kadar yükseltin.
Şekillendirme yapmadan belde birkaç sıra çalışılır ve sonra arka parça, göğüs ölçüsü için tekrar arttırılır Bir sonraki sıranın her bir ucunda bir ilmek arttırılır, sonra şekillendirme yapmadan beş sıra çalışın.
ve bir sonraki sırada arttırma yapın, diğer beş sırayı daha, artırmadan düz çalışın ve beden ölçünüz için toplam ilmek sayısına ulaşana kadar bir sonraki sırada arttırma yapın. Eksiltmelere uyması için arttırmaları vücut hatlarına göre şekıllendirebilirsiniz (sayfa 27’ye bakın). Vücut hatlarına göre şekillendirerek arttırma sırası 2 düz örün, bir sonraki ilmeğin önünden ve arkasından düz örün, son 4 ilmeğe kadar düz örün, bir sonraki ilmeğin önünden ve arkasından düz örün, 3 düz örün.
Arka parça, başlangıçtan itibaren 35.5cm : olana kadar düz çalışın, bir ters örgü sırası ile bitirin.
işi, dizinizin üzerine veya halının üzerine değil de, düz, pürüzsüz bir yüzey üzerine serin, çünkü bu tarz yüzeyler örgüye yapışabilirler ve doğru ölçüyü alamazsınız. Doğru ölçüyü elde etmek için, bir mezura kullanın ve parçanın kenanndan içe doğru dikey olarak yerleştirin. Başlangıç sırasından şişlere kadar ölçün.
Bir sonraki sıranın başında 5 [6:7] ilmek kesin Her sıranın sonunda I ‘er ilmek eksilterek 79[85,91] ilmeğe kadar inin.
Belde şekillendirme için kullandığınız eksiltme metodunun aynısını kullanın.
Kol oyuğu 19 [20.5:21.5] cm olana dek ( düz çalışın, bir ters örgü sırası ile bitirin.

Omuzları şekillendirme
Bir sonraki 4 sıranın başında 6 [7:8] ilmeği, daha sonra bir sonraki 2 sıranın başında 6 ilmeği kesin. Kalan 43 [45:47] ilmeği kesin.

Yakayı şekillendirme
Sonraki sıra 29  [31:33] ilmeği düz örün. 2. yumağa geçin ve ortadaki 21  [23:25] ilmeği kesin sona kadar düz örün, Her iki kenarı aynı anda çalışarak müteakip | | sırada yaka kenarından  1 ilmek eksiltin. Her kenarda I 8 [20:22] ilmek kalmış olur Kol oyuğu kenarında bitirerek, 4 düz sıra çalışın (yakanın sol tarafında I sıra daha çalışın).
Şemalar; size yaka şekillendirmeyi nasıl yapacağınızı anlatış şekline göre değişiklik gösterir Bu şema, ikinci bir yumağa geçerek, her iki tarafı aynı anda çalışmanızı söyler Her iki tarafı aynı anda çalışmak, iki tarafın aynı olmasını sağlar Bazı başka şemalarda, önce sol taraf çalışılır ve sağ taraf bunun ters görüntüsü olarak çalışılır Eksiltmek için önceki gibi aynı metodu kullanın.

 

Omuzları şekillendirme
Bir sonraki ve müteakip sıranın başında 6 [7:8] ilmeği kesin. I sıra çalışın sonra kalan 6 ilmeği kesin.
Manşetler (Kol kısmı) Bitirme
3.25mm’lik şiş kullanarak, şişe 45 [47:49] ilmek atın ve arkada olduğu gibi 5cm içeriden lastik çalışın.
Kolların her birini bir seferde çalışabilirsiniz. Ancak kolları, yaka şekillendirme gibi, aynı şiş üzerinde, aynı anda çalışabilirsiniz. Bunu yaparak, tüm şekillendirmeyi tam olarak aynı şekilde çalıştığınızdan emin olursunuz, iki ilmek setini, her bin için ayrı yumak kullanarak şişe alın ve ilk kolu çalışın, yeni ipliği alın ve aynı sırayı ikinci kolda çalışın.
4mm’!ik şişe geçin ve düz örgü ilmeği ile çalışın, 5.nci ve müteakip I l.inci [10:9] sıranın her ucunda I ilmek arttırarak, 67 [7 1:77] ilmeğe arttırın.
4 sırayı düz olarak düz örgü ilmeği ile çalışın ve sonra bir sonraki sıranın her ucunda I ilmek arttırın. 10 [9:8] sırayı düz olarak çalışın ve sonra bir sonraki sırada arttırma yapın. Önceki gibi aynı arttırma metotlarını kullanın.
Kol, 52 [53.5:54.5] cm olana dek düz olarak çalışın, bir ters örgü sırası ile bitirin.
Kolların üst kısmını şekillendirme
Bir sonraki 2 sıranın başında 5 [6:7] ilmek kesin. Bir sonraki 3 sıranın her ucunda, sonra birbirini izleyen müteakip 3 sırada ve sonra her müteakip 4.ncü sırada I ilmeği 41 [41:45] ilmeğe eksiltin. Birbirini izleyen her müteakip sıranın ucunda ve her müteakip 2 sırada I ilmeği 25 ilmeğe eksiltin, bir ters örgü sırası ile bitirin. Sonraki 2 sıranın başında 4 ilmeği, sonra kalan 13 ilmeği kesin.

Oturtulan kolun üst kısmı, kol oyuğuna oturması için kavisli olarak şekillendirilir Açıklamaları dikkatlice okuyun ve düz sıraların ve eksiltmelerin çetelesini tutmak için bir kurşun kalem ve kağıt kullanın. Eksiltme için öncekiyle aynı metodu kullanın.

Bitirme
Parçaların kenarlarını gezdirerek tüm iplik uçlarını dikin. Parçaları ölçülerine göre birbiri ile birleştirin.
Parçaları birleştirme giysi parçalarını tamamlanmış ölçülerine iğneleme ve sonra örgü formunu buhar veya su püskürtmek ayarlama işlemidir Otantik örgü ve intarsia desenleri şişten çıktığında buruşuk görünür ve dikkatli bir şekilde buhar veya su püskürterek düzelirler Ajur; tüm görkemini ortaya çıkarmak için gerdirilir ve kalın saç örgüsünden daha düz uzanır Hangi metodu kullanacağınıza karar vermek için her zaman yumaktaki etiketin üzerindeki yıkama ve ütüleme talimatlarına bakın. Parçaları birleştirme, iğneleri tutturabileceğiniz ve ıslanınca bozulmayacak yumuşak bir zemin üzerinde yapılır Küçük parçalar için ütü tahtaları idealdir; ancak büyük giysi parçalarının düz olarak uzanması için daha fazla alana ihtiyaç vardır Bir havlu . veya çarşaf ile kaplanmış bir battaniyeyi katlayarak bir birleştirmiş bir tahta yapabilirsiniz.
Paslanmaz toplu iğneler kullanarak örülmüş parçaları ters yüzü yukarı bakacak şekilde, birleştirme tahtasının üzerine, beden ölçüsü şemalarında verilen ölçüleri kullanarak iğneleyin. Önce enini ve boyunu, sonra diğer ölçüleri iğneleyin. Her 2.5’cm’de veya kenarlan düz tutacak şekilde bir iğne takın. Lastik örgüleri iğnelemeyin. Eğer lastik örgüleri ütülerseniz elastikiyetini kaybeder.
Su püskürtme Temiz bir bezi ıslatın ve fazla suyunu sıkın, bez nemli kalsın. Bu bezi iğnelenmiş parçanın üzerine yerleştirin (lastikten uzak tutun) ve doğrudan güneş ışığından uzakta kurumaya bırakın. Bez tamamen kuruduğunda kaldırın. İğneleri çıkarmadan önce ve parçalan tahtadan kaldırmadan önce, parçaların da kuru olduğundan emin olun.

Buhar püskürtme Tahtaya, iğnelenmiş parçayı korumak için üzerine temiz bir bez serin. Buharlı ütüyü, iplik için uygun bir ısı ayarına getirin. Ütüyü örgüye değdirmeden örgünün yüzeyine yakın tutun. Örgüye veya lastiklere doğrudan buhar püskürtmeyin. Buharın örgüye nüfuz etmesini sağlayın, bezi kaldırın ve iğnelemeden önce örgüyü kurumaya bırakın. Bazı iplikler buhar püskürtme işlemi için gereken yüksek ısıya dayanıklı olmaz; bu yüzden önce yumaktaki etiketi kontrol edin. Sentetik ipliklere asla buhar püskürtülmemelidir
Dikişleri birleştirme
Sağ omuz dikişini birleştirin.
Düzgün bir görünüm için, tüm dikişleri birleştirirken gizli örgü dikişi (merdiven ilmeği) kullanın (sayfa 70’e bakın).
Yaka bandı
3.25mm’lik şiş kullanarak yakanın sol tarafından aşağı 22 ilmek ön yakada 21 [23:25] ilmek, yakanın sağ tarafından yukarı 22 ilmek ve arka yakada 42 [44:46] ilmek toplayın ve bu ilmekleri düz örün. 107 [I I 1:1 15] ilmek Arka için olduğu gibi, 12.5 cm lastik çalışın. Lastikte gevşekçe kesin (bitirin).
ilmekleri düzgün bir şekilde toplamak için sayfa 68’e bakın.
Omuz ve yaka bandı dikişini birleştirin. Kolu yerine oturtun.Yan ve kol dikişleri-ni birleştirin.
Kolu kol oyuğuna oturtmak için, kolun üst kısmının ortasını omuz dikişine ve her bir ucunu kol oyuğunun başına iğneleyin. Her iki kesme ilmekleri setini, kol ve kol oyuğu şekillendirmesinin başında birbirine dikin. Kolun üstünün kalan kısımlannı kol oyuğunun etrafına, fazlalığı eşit olarak dağıtıp iğneleyin.Omuzları şekillendirme

Bir sonraki ve müteakip sıranın başında 6 [7:8] ilmeği kesin. I sıra çalışın sonra kalan 6 ilmeği kesin.
Manşetler (Kol kısmı) Bitirme
3.25mm’lik şiş kullanarak, şişe 45 [47:49] ilmek atın ve arkada olduğu gibi 5cm içeriden lastik çalışın.
Kolların her birini bir seferde çalışabilirsiniz. Ancak kolları, yaka şekillendirme gibi, aynı şiş üzerinde, aynı anda çalışabilirsiniz. Bunu yaparak, tüm şekillendirmeyi tam olarak aynı şekilde çalıştığınızdan emin olursunuz, iki ilmek setini, her bin için ayrı yumak kullanarak şişe alın ve ilk kolu çalışın, yeni ipliği alın ve aynı sırayı ikinci kolda çalışın.
4mm’!ik şişe geçin ve düz örgü ilmeği ile çalışın, 5.nci ve müteakip I l.inci [10:9] sıranın her ucunda I ilmek arttırarak, 67 [7 1:77] ilmeğe arttırın.
4 sırayı düz olarak düz örgü ilmeği ile çalışın ve sonra bir sonraki sıranın her ucunda I ilmek arttırın. 10 [9:8] sırayı düz olarak çalışın ve sonra bir sonraki sırada arttırma yapın. Önceki gibi aynı arttırma metotlarını kullanın.
Kol, 52 [53.5:54.5] cm olana dek düz olarak çalışın, bir ters örgü sırası ile bitirin.
Kolların üst kısmını şekillendirme
Bir sonraki 2 sıranın başında 5 [6:7] ilmek kesin. Bir sonraki 3 sıranın her ucunda, sonra birbirini izleyen müteakip 3 sırada ve sonra her müteakip 4.ncü sırada I ilmeği 41 [41:45] ilmeğe eksiltin. Birbirini izleyen her müteakip sıranın ucunda ve her müteakip 2 sırada I ilmeği 25 ilmeğe eksiltin, bir ters örgü sırası ile bitirin. Sonraki 2 sıranın başında 4 ilmeği, sonra kalan 13 ilmeği kesin.

Oturtulan kolun üst kısmı, kol oyuğuna oturması için kavisli olarak şekillendirilir Açıklamaları dikkatlice okuyun ve düz sıraların ve eksiltmelerin çetelesini tutmak için bir kurşun kalem ve kağıt kullanın. Eksiltme için öncekiyle aynı metodu kullanın.
Parçaların kenarlarını gezdirerek tüm iplik uçlarını dikin. Parçaları ölçülerine göre birbiri ile birleştirin.
Parçaları birleştirme giysi parçalarını tamamlanmış ölçülerine iğneleme ve sonra örgü formunu buhar veya su püskürtmek ayarlama işlemidir Otantik örgü ve intarsia desenleri şişten çıktığında buruşuk görünür ve dikkatli bir şekilde buhar veya su püskürterek düzelirler Ajur; tüm görkemini ortaya çıkarmak için gerdirilir ve kalın saç örgüsünden daha düz uzanır Hangi metodu kullanacağınıza karar vermek için her zaman yumaktaki etiketin üzerindeki yıkama ve ütüleme talimatlarına bakın. Parçaları birleştirme, iğneleri tutturabileceğiniz ve ıslanınca bozulmayacak yumuşak bir zemin üzerinde yapılır Küçük parçalar için ütü tahtaları idealdir; ancak büyük giysi parçalarının düz olarak uzanması için daha fazla alana ihtiyaç vardır Bir havlu . veya çarşaf ile kaplanmış bir battaniyeyi katlayarak bir birleştirmiş bir tahta yapabilirsiniz.
Paslanmaz toplu iğneler kullanarak örülmüş parçaları ters yüzü yukarı bakacak şekilde, birleştirme tahtasının üzerine, beden ölçüsü şemalarında verilen ölçüleri kullanarak iğneleyin. Önce enini ve boyunu, sonra diğer ölçüleri iğneleyin. Her 2.5’cm’de veya kenarlan düz tutacak şekilde bir iğne takın. Lastik örgüleri iğnelemeyin. Eğer lastik örgüleri ütülerseniz elastikiyetini kaybeder.
Su püskürtme Temiz bir bezi ıslatın ve fazla suyunu sıkın, bez nemli kalsın. Bu bezi iğnelenmiş parçanın üzerine yerleştirin (lastikten uzak tutun) ve doğrudan güneş ışığından uzakta kurumaya bırakın. Bez tamamen kuruduğunda kaldırın. İğneleri çıkarmadan önce ve parçalan tahtadan kaldırmadan önce, parçaların da kuru olduğundan emin olun.

Buhar püskürtme Tahtaya, iğnelenmiş parçayı korumak için üzerine temiz bir bez serin. Buharlı ütüyü, iplik için uygun bir ısı ayarına getirin. Ütüyü örgüye değdirmeden örgünün yüzeyine yakın tutun. Örgüye veya lastiklere doğrudan buhar püskürtmeyin. Buharın örgüye nüfuz etmesini sağlayın, bezi kaldırın ve iğnelemeden önce örgüyü kurumaya bırakın. Bazı iplikler buhar püskürtme işlemi için gereken yüksek ısıya dayanıklı olmaz; bu yüzden önce yumaktaki etiketi kontrol edin. Sentetik ipliklere asla buhar püskürtülmemelidir
Dikişleri birleştirme
Sağ omuz dikişini birleştirin. Düzgün bir görünüm için, tüm dikişleri birleştirirken gizli örgü dikişi (merdiven ilmeği) kullanın.
Yaka bandı
3.25mm’lik şiş kullanarak yakanın sol tarafından aşağı 22 ilmek ön yakada 21 [23:25] ilmek, yakanın sağ tarafından yukarı 22 ilmek ve arka yakada 42 [44:46] ilmek toplayın ve bu ilmekleri düz örün. 107 [I I 1:1 15] ilmek Arka için olduğu gibi, 12.5 cm lastik çalışın. Lastikte gevşekçe kesin (bitirin).
ilmekleri düzgün bir şekilde toplamak için sayfa 68’e bakın.
Omuz ve yaka bandı dikişini birleştirin. Kolu yerine oturtun.Yan ve kol dikişleri-ni birleştirin.
Kolu kol oyuğuna oturtmak için, kolun üst kısmının ortasını omuz dikişine ve her bir ucunu kol oyuğunun başına iğneleyin. Her iki kesme ilmekleri setini, kol ve kol oyuğu şekillendirmesinin başında birbirine dikin. Kolun üstünün kalan kısımlannı kol oyuğunun etrafına, fazlalığı eşit olarak dağıtıp iğneleyin.

 Beden kalıpları

Beden kalıp ölçüleri

A 46 [5156] cm
B 42 [47:52] cm
C 47 [52:57] cm
D 57 [58.5:60] cm
E 5cm
F 35.5cm
G 19 [20.5:21.5] cm
H 2.5 cm
1 20.5 [2121.5] cm
J 8.5 [9:10] cm
K 7.5cm
L 10 [1 1:1 1.5] cm
M 20.5 [21.5:23.5] cm
N 52 [53.5:54.5] cm
O 30.5 [33:33.5] cm
P 14 [15:16.5] cm
Q lOcm

benden kalıpları

ŞİMDİ BİRŞEY ÖRELİM!
Bu basit kazak motifi, bir orta ajur veya saç örgüsü motifi eklemek gibi değişik uyarlamalar için bir temel olarak kullanılabilir.
Balıkçı yaka vücuda oturan kazak 4mm’lik şiş ile, bükümlü merinos yünü kullanılarak örülmüştür.

basit balıkçı kazak Bir Giysiyi Örme Örgü teknikleri motifli anlatım

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git