kadın sitesi kadınca örgü dantel

Deri Tedavileri

DERİ TEDAVİLERİ

Fırça ile temizleme: Deri yüzeyindeki ölü hücre tabakası ve deri daha düzgün ve  temiz duruma ge­lir. Deri, dönen bir fırça kullanılarak temizlenir. Fır­ça yerine pomza taşı kullanılarak daha sert bir etki sağlanabilir. Cildinizi kesinlikle daha düzgün duyumsayacaksınız, ama yalnızca geçici olarak, ölü hücre­ler yemden deri yüzeyine ulaşacaklar ve birkaç sa­at içinde başladığınız yere geri döneceksiniz. Derinin daha alt katmanlarındaki bakterileri harekete geçir­diğinden, deri yüzeyindeki bakteri sayısı artabilir. Deriyi etkileyen herhangi bir yakınmanız varsa, bu tedaviyi uygulamanız sakıncalıdır. Eğer sivilceleriniz varsa, herhangi bir güzellik kliniğinde böyle bir temizleme işlemi uygulanmasına izin vermeyin.

Deriyi soyma: Deriyi daha taze, genç, temiz ve daha esnek kıldığı ve yüzey kırışıklıklarını yok ede­bildiği bile ileri sürülür, özellikle soluk ciltlerin ve akne sonrası yara izlerinin yarar gördüğü söylenir. Meyve ve sebze çıkartıları ve abrazivler ölü hücreleri çıkartırlar ve derinin ölü hücreleri yitirme hızını art­tırırlar. En çok birkaç saat kalıcı olan, temiz, yumu­şak bir cilt sağlar. Soluk bir cildi parlaklaştırmaz, akne sonrası yara izlerine etkisi yoktur. Eğer bir de­ri hastalığınız ya da duyarlı deriniz varsa (açık renk bir cilt, örneğin güneşte kolay yanan bir cilt) ölü de­ri tabakaları gerekli korunmayı sağladıklarından ya­pay olarak çıkarılmamalıdır.

Yüz masaja Derinin işlev kapasitesini daha ve­rimli hale getirdiği söylenir. Yüz derisine ve kasla­rına, çeşitli yönlerde, genellikle yukarı ve dışa doğ­ru masaj yapılır. Yön, tedavinin etkisi açısından ya­şamsal önem taşır. Birçok, daha karmaşık masaj yön­temleri vardır. Örneğin Viyana yüz tedavisi, temizle­me, masaj, yüz maskesi, deriye gerginlik kazandırılma­sı, makyaj ve yüksek frekanslı elektrik akımı kullanıl­ması gibi çeşitli işlemleri içerir. Bu yöntemlerin hiç­birinin fizyolojik bir dayanağı yoktur. Kendinizi ra­hatlamış ve büyük olasılıkla gevşemiş duyarsınız. Yüzün, ne derisinin ne de kaslarının masaja gereksi­nimi vardır. Yüz derisini ve kaslarını çalıştırmanın konuşma,  gülme,  çiğneme,  gülümseme gibi  normal etkinliklerden daha iyi bir yolu yoktur.

Yüz maskeleri: Derideki porlan (gözenekleri) te­mizlediği, boyutlarmı küçülttüğü, deri yüzeyindeki ölü hücreleri ortadan kaldırdığı, deride kan akımını arttırdığı söylenir. Bal, yumurta sarısı, şeftali, avo­kado ya da gliserin gibi maddeler içeren bir maske yüze uygulanır. Kurumaya bırakılır, sonra da silinip atılır. Anlamsız bir hoş, rahat dönem verir. Delikler-deki küçülme kalıcı değildir ve verdiği gerginlik duy­gusu da kısa zamanda yok olma eğilimindedir. Du­yarlı bir cildiniz, egzema, dermatit ya da bir deri en­feksiyonu (örneğin akne) varsa sakıncalıdır.
Basınçlı püskürtme ile gerdirme: Su içeriğini art­tırarak deriyi gerdirdiği söylenir. Genellikle bir yüz maskesini çıkartmak için, yüze basınçlı su püskürtü­lür. Psikolojik etkisi vardır. Bu yolla deriye giren su. yalnız buharlaşma nedeniyle aşağı yukarı, yirmi da­kika içinde yok olacaktır.
Vakumla yüz tedavisi: Yüzün lenfatik drenajını arttırdığı, dokunun beslenme durumunu düzelttiği ve kara noktalarla, yağlı salgıların ortadan kaldırılma­sına yardımcı olduğu ileri sürülür. Vakum tedavisi, temizleme için üç, beş dakikadan, masaj ve lenf da­marları dolaşımı için on, on iki dakikaya kadar sü­rebilir. Yararı psikolojiktir. Temizler ve kara nokta­larla yağlı salgıların çıkarılmasında yardımcı olabi­lir. Dokunun beslenme durumuna ve lenf dolaşımı­na etki edemez. Bunu en verimli biçimde yapan yer-çekimidir; çünkü yüz, kafa ve boynun tüm lenf da­marlarının dolaşım yönü aşağı doğrudur. Herhangi bir deri hastalığınız varsa vakum uygulaması sakın­calıdır.

Ozon tedavisi: Seboreik deriye, özellikle akneleri turuttuğu, iyileştirdiği, uyardığı için, rahatsız ve lekeli jütlere yararlı olduğu söylenebilir. Kimyasal olarak, saf oksijene molekül başına bir atol daha eklenmesi  olan ozon yüze genellikle buhar biçiminde uygulanır. Psikolojik yarar sağlar. Bir zamanlar ozonun çeşitli ilaç özelliklerine sahip olduğu düşünülürdü. Bunlar hiçbir zaman bırakın kanıtlanmayı, açıkça ianımlanmamıştır bile. Ozon uygulanması çok du­varlı bir cildiniz ya da bir deri hastalığınız varsa sakıncalıdır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.