kadın sitesi kadınca örgü dantel

Endometriyozis

ENDOMETRİYOZİS

Bu hastalığa, bana göre çok yanlış bir biçimde meslek kadınının hastalığı denmektedir; meslek sahi­bi olmanın bir sonucu değil ve yalnızca meslek sahi­bi kadınların yakalandıkları bir hastalık değildir. Bu yanlış adlandırma, iki istatistik arasında yanlış bir bağıntı kurmanın sonucu olarak ortaya çıkıyor gibi gelmektedir. Endometriyozis genellikle yirmili yaşla­rın sonlarında başlar, kadınların en çok iş sahibi ol­duğu dönem yirmili yaşlarm sonlarıdır.

Endometriyozisin tohumları, kız daha ana karnın­da gelişmekteyken atılır. Küçük endometrium hücre­si yuvacıkları, pelvise, yumurtalıklara, tüplere ve hat­ta mesaneye sızar. Küçük kistler oluştururlar. Her adette endometriyumun geri kalan bölümüyle birlikte bunlar da kanar, ama kistler şişip gerilene kadar hiç­bir belirti yoktur. Bu da on, on beş yıl sürebilir.

Endometriyum parçacıkları rahim kasının derinle­rine, rahmin yüzeyine, yumurtalıkların üstüne, geniş bağlara, ve pelviste herhangi bir başka yere yerleşe­bilir. Kimi zaman vajinada ve servikste, seyrek olarak vulvada ve perinede ve daha seyrek olarak da kol, ba­cak ve akciğerde bulunabilirler.

Süreğen alt batın ağrısı, dismenore (ağrılı adet görme), disparönia (ağrılı cinsel ilişki) ve eğer fallop boruları da olaya katümışsa, gebe kalma güçlüğü, be­lirtileri oluşturur.

Kesin tanı ancak, kanla dolmuş kistlerin, laparos-kopide ya da fiberoptik muayenede görülmesiyle ko­nulabilir. Kistler, toplu iğne başı büyüklüğünden ce­viz büyüklüğüne kadar olabilir. 1, 2 ya da 100 kist bu­lunabilir. Lacivert-mor görünümdedirler ve pelvis or­ganlarının üstüne dağılmış olabilirler.

Kimi kadmlarda progestojen kürleri başarılı ol­makla birlikte, tedavi her zaman doyurucu olmamak­tadır. Kimi kadınlar, doğum denetim haplarından ya­rar gördüklerini söylemektedir, ama bunlar ancak yüksek dozlarda etkili olurlar ve bu yüksek dozlar da artık doktorlarca savunulmamaktadır.

Eğer az sayıda kist varsa, kadın hastalıkları uz­manınız bunların cerrahi olarak kazınmasını önere­bilir, ama çok sayıda olmaları durumunda, bu ke­sinlikle olanaksız hale gelecektir. Eğer olay genişle-mişse ve belirtiler şiddetliyse cerrahınız kalıcı bir şi­fa sağlama yolu olarak, histerektomi önerebilir.

Deneyebileceğim, cerrahi olmayan bir tedavi biçimi var mıdır?

Eğer olayınızda henüz idrar tutamama yoksa, pel­vis egzersizleri yaparak, zorlu etkinliği keserek, şiş­mansanız kilo vererek ve sigarayı bırakarak (özellik­le eğer öksürüyorsanız) durumun daha kötüye gitme­sini engelleyebilirsiniz.

Eğer henüz ailenizi bütünlemediyseniz, cerrahi girişimleri ertelemeniz gerekecektir, çünkü vajina yo­luyla yapılacak bir doğum, sarkmanm plastik cerra­hiyle onarımını anında bozacak ve yapılmış ameliya­tın hiçbir değeri kalmayacaktır

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.