kadın sitesi kadınca örgü dantel

Geometrik Desenli Battaniye Örneği

GEOMETRİK DESENLİ BATTANİYE
Burada kullanılan geometrik desen, geleneksel bir motiften uyarlanmıştır. Kare, bir köşeden diğerine, başlangıçta tek bir yaprak ile ve ortada en geniş yerinde küçük yapraklar sırası ile örülmektedir. Bunlar, birlikte yerleştirilen dört tek yaprak ile birleştirilir. İş, kare şeklinde örüldüğü için, istenilen herhangi bir ölçüde olabilir, ister bir battaniye olarak kullamlrr, ister bir yatağa uygun hale getirilebilir.
Battaniye 142cm dir. Battaniyenin dörtte biri solda gösterilmektedir Her kare yaklaşık 21.5cm din Bordur 6.5cm genişliğindedir.
KARE (36 İLMEK ARTIRIN)
4 mm’lik şişleri kullanarak, şişe 3 ümek alın.
Sıra 1 1 iplik alın, 3 düz.
Sıra 2 1 iplik alın, 4 düz.
Sıra 3 1 iplik alın, 2 düz, 1 iplik alın, 1 düz, 1 iplik alın, 2 düz.
Sıra 4 1 iplik alm, 2 düz, 3 ters, 3 düz.
Sıra 5 1 iplik alın, 4 düz, 1 iplik alın, 1 düz, 1 iplik alın 4 düz.
Sıra 6 1 iplik alın, 3 düz, 5 teıs, 4 düz.
Sıra 7 1 iplik alın, 6 düz, il iplik alın, 1 düz, 1 iplik alın, 6 düz.
Sıra 8 1 iplik alın, 4 düz, 7 teıs, 5 düz.
Sıra 9 1 iplik alın, 8 düz, 1 iplik alın, 1 düz, 1 iplik alın, 8 düz.
Sıra 10 1 iplik alın, 5 düz, 9 tas, 6 düz.
Sıra 11 1 iplik alın, 10 düz, 1 iplik alın, 1 düz, 1 iplik alın, 10 düz.
Sıra 12 1 iplik alın, 6 düz, 11 teıs, 7 düz.
Sıra 13 1 iplik alın, 7 düz öıün, tek seferde 2 ilmeği birden boş alın, boş alman 2 ilmeği biıükte düz örün, 7 düz, 2 ilmeği birlikte düz örün, 8 düz.
Sıra 14 1 iplik alın, 7 düz, 9 ters, 8 düz.
Sıra 15 1 iplik alın, 7 düz, tek seferde 2 ilmeği birden boş alın, boş alman 2 ilmeği birlikte düz örün, 7 düz, 2 ilmeği birlikte düz örün, 8 düz.
Sıra 16 İpliği dolayın, 8 düz, 7 ters, 9 düz.
Sıra 17 İpliği dolayın, 9 düz, tek seferde 2 ilmeği birden boş alın, boş alınan 2 ilmeği birlikte düz örün, 3 düz, 2 ilmeği birlikte düz örün, 9 düz.
Sıra 18 1 iplik alın, 9 düz, 5 ters, 10 düz.
Sıra 19 1 iplik alın, 10 düz örün, tek seferde 2 ilmeği birden boş alın, boş alınan 2 ilmeği birlikte düz örün, 1 düz, 2 ilmeği birlikte düz örün, 10 düz.
Sıra 20 1 iplik alın, 10 düz, 3 ters, 11 düz.
Sıra 21 1 iplik alın, 11 düz, iki ilmeği birlikte boş alın, 1 düz örün, boş alman 2 ilmeği örülmüşün içinden geçirin, 11 düz. 24 ilmek
Sıra 22 ve 23 1 iplik alm, sona kadar düz örün.
Sıra 24 1 iplik alın, sona kadar ters örün
Sıra 25 ve 26 1 iplik alm, sona kadar düz örün.
Sıra 27 1 iplik alın, 2 ters, * 1 iplik alm, 2 ilmeği birlikte ters örün, 1 ters; “dan sona kadar tekrar edin.
22-27 arası sıralan iki kez, sonra 22-26 arası sıralan bir kez daha tekrar edin 47 ilmek
Sıra 45 1 iplik alın, 3 düz, 1 iplik alın, 1 düz, 1 iplik alın, 5 kez (7 düz, 1 iplik alm, 1 düz, 1 iplik alm), 3 düz.
Sıra 46 1 iplik akı, 3 düz, 3 ters, 5 kez (7 düz, 3 ters), 4 düz.
Sıra 47 1 iplik alm, 5 düz, 1 iplik alın, 1 düz, ipliği dolayın, 5 kez (9 düz, 1 iplik alm, 1 düz, 1 iplik alm), 5 düz.
Sıra 48 1 iplik alın, 4 düz, 5 ters, 5 kez (7 düz, 5 ters), 5 düz.
Sıra 49 1 iplik alın, 7 düz, 1 iplik alın, 1 düz, 1 iplik alın, 5 kez (11 düz, 1 iplik alm, 1 düz, l iplik alm), 7 düz.
Sıra 50 İpliği dolayın, 5 düz, 7 ters, 5 kez (7 düz, 7 ters), 6 düz. (Karenin köşesi için buraya bir işaret yerleştirin Şimdi kare eksilmeye başlar.)
Sıra 51 Tek seferde 2 ilmeği birden boş alırı, boş alman 2 ilmeği birlikte düz örün, 4 düz, tek seferde 2 ilmeği birden boş alın, boş alınan 2 ilmeği birlikte düz örün, 3 düz, 2 ilmeği birlikte düz örün, 5 kez (7 düz, tek seferde 2 ilmeği birden boş alın, boş alman 2 ilmeği birlikte düz örün, 3 düz, 2 ilmeği birlikte düz örün), 4 düz, 2 ilmeği birlikte düz örün.
Sıra 52 5 düz, 5 ters, 5 kez (7 düz, 5 ters), 5 düz.
Sıra 53 Tek seferde 2 ilmeği birden boş alın, boş alman 2 ilmeği birlikte düz örün, 3 düz, tek seferde 2 ilmeği birden boş alın, boş alınan 2 ilmeği birlikte düz örün, 1 düz, 2 ilmeği birlikte düz örün, 5 kez (7 düz, tek seferde 2 ilmeği birden boş alın, boş alınan 2 ilmeği birlikte düz örün, 1 düz, 2 ilmeği birlikte düz örün), 3 düz, 2 irmeği birlikte düz örün.
Sıra 54 4 düz, 3 ters, 5 kez (7 düz, 3 ters), 4 düz.
Sıra 55 Tek seferde 2 ilmeği birden boş alın, boş alınan 2 ilmeği birlikte düz örün, 2 düz, iki ilmeği biıiikte boş alın, 1 düz, boş alınan 2 ilmeği örülmüşün içinden geçirin, 5 kez (7 düz, iki ilmeği birlikte boş alın, 1 düz, boş alınan 2 ilmeği örülmüşün içinden geçirin), 2 düz, 2 ilmeği birlikte düz örün. 47 ilmek
Sıra 56 Sona kadar düz örün
Sıra 57 Tek seferde 2 ilmeği birden boş alın, boş alman 2 ilmeği birlikte düz örün, 43 düz, 2 ilmeği biıükte düz örün.
Sıra 58 Sona kadar ters öıün
Sıra 59 Tek seferde 2 ilmeği birden boş alın, boş alman 2 ilmeği biıükte düz örün, 4 düz, 1 iplik alın, tek seferde 2 ilmeği birden boş alın, boş alınan 2 ilmeği birlikte düz örün, 4 kez (6 düz, ipliği dolayın, Tek seferde 2 ilmeği birden boş alın, boş alman 2 ilmeği birlikte düz örün), 3 düz, 2 ilmeği birlikte düz örün.
Sıra 60 Sora kadar ters örün
Sıra 61 Tek seferde 2 ilmeği birden boş alın, boş alınan 2 ilmeği birlikte düz örün, 1 düz, 2 ilmeği birlikte düz örün, 1 iplik alın, 1 düz, ipliği dolayın, tek sererde 2 ilmeği birden boş alın, boş alman 2 ilmeği birlikte düz örün, 4 kez (3 düz, 2 ilmeği birlikte düz örün, ipliği dolayın, 1 düz, ipliği dolayın, tek seferde 2 ilmeği birden boş ata, boş alman 2 ilmeği birlikte düz örün), 1 düz, 2 ilmeği birlikte düz örün
Sıra 62 Sona kadar ters örün
Sıra 63 Tek seferde 2 ilmeği birden boş alın, boş alınan 2 ilmeği birlikte düz örün, 2 düz, paflamış mısır örgü yapın, 4 kez (7 düz, parlamış mısır örgü), 2 düz, 2 ilmeği birlikte düz örün
Sıra 64 Sona kadar ters örün 39 ilmek
Sıra 65 Tek seferde 2 ilmeği birden boş alın, boş alman 2 ilmeği birlikte düz örün, son 2 ilmeğe kadar düz örün, 2 ilmeği birlikte düz örün
Sıra 66 Sona kadar düzerim.
Sıra 67 2 ilmeği birlikte teıi-örün, son 2 ilmeğe kadar ters örün, 2 ilmeği birden tek seferde boş alın, boş alınan 2 ilmeği ilmeklerin arkasından birlikte ters örün
Sıra 68 Sona kadar düz örün
Sıra 69 Tek sererde 2 ilmeği birden boş alm, boş alman 2 ilmeği birlikte düz örün, son 2 ilmeğe kadar düz örün, 2 ilmeği birlikte düz örün
Sıra 70 Sona kadar teıs örün.
65-70 arası sıralan iki kez daha tekrar edin 21 ilmek
Sıra 83 Tek seferde 2 ilmeği birden boş alın, boş alman 2 ilmeği birlikte düz örün, 8 düz, 1 iplik alm, tek seferde 2 ilmeği birden boş alın, boş alınan 2 ilmeği birlikte düz örün, 7 düz, 2 ilmeği birlikte düz örün
Sıra 84 Sona kadar ters örün.
Sıra 85 Tek seferde 2 ilmeği birden boş alın, boş alman 2 ilmeği birlikte düz örün, 5 düz, 2 ilmeği birlikte düz örün, 1 iplik alın, 1 düz, 1 iplik alın, tek seferde 2 ilmeği birden boş alın, boş alman 2 ilmeği birlikte düz örün, 5 düz, 2 ilmeği birlikte düz örün.
Sıra 86 Sona kadar ters örün.
Sıra 87 Tek seferde 2 ilmeği birden boş alın, boş alman 2 ilmeği birlikte düz örün, 6 düz, bir patlamış mısır örgü yapın, 6 düz, 2 ilmeği birlikte düz örün
Sıra 88 Sona kadar ters örün. 15 ilmek.
Sıra 89 Tek seferde 2 ilmeği birden boş alın, boş alınan 2 ilmeği birlikte düz örün, son 2 ilmeğe kadar düz örün, 2 ilmeği birlikte düz örün.
Sıra 90 Sona kadar düz örün.
Sıra 99 1 ilmek boş alın, 2 ilmek birlikte düz örün, boş alman ilmeği örülmüş ilmeğin içinden geçilin. İpliği kesin ve kalan ilmeklerin içinden çekin.
TAMAMLAMA____________________________
Köşelerin kare olduğundan emin olarak, her kareyi 21.5 cm’ye olacak şekilde birleştiriri. Tek yapraklar ile, ortada bir araya getirerek birieştirin.
BORDUR_______________________________
İlmek sayısı, ekstra ilmeklerin kesildiği 14. sıraya kadar, örgünün ön yüzünde birer birer artırılır. 4 mm’lik şişleri kullanarak, şjşe 7 ilmek alın.
Sıra I (Örgünün ön yüzü) 3 düz, ileri iplik atin, 2 ilmeği birlikte düz örün, ileri iplik atin, 2 düz.
Sıra 2,4,6,8,10 ve 12 Sona kadar düz örün.
Sıra 3 4 düz, ileri iplik atin, 2 ilmeği birlikte düz örün, ileri iplik atin, 2 düz.
Sıra 5 5 düz, ileri iplik atin, 2 ilmeği birlikte düz örün, ileri iplik atin, 2 düz.
Sıra 7 6 düz, ileri iplik atin, 2 ilmeği birlikte düz örün, ileri iplik atın, 2 düz.
Sıra 9 7 düz, ileri iplik atın, 2 ilmeği birlikte düz örün, ileri iplik atin, 2 düz.
Sıra 11 8 düz, ileri iplik atin, 2 ilmeği birlikte düz örün, ileri iplik atin, 2 düz.
Sıra 13 9 düz, ileri iplik atin, 2 ilmeği birlikte düz örün, ileri iplik atin, 2 düz.
Sıra 14 7 ilmek kesin, sona kadar düz örün. 7 ilmek Bordur, battaniyenin etrafına uyacak kadar uzun olana dek bu 14 sırayı tekrar edin. Bordürü, köşelerde dağıtarak yerine dikin.

DAHA BÜYÜK BİR YATAK ÖRTÜSÜ YAPMAK

Daha büyük bir battaniye ya da yatak örtüsü yapmak için daha fâzla kare örebilirsiniz. Bir yatak örtüsü için, yatağın veya istenilen ölçüde bir yatak örtüsünün enini ve boyunu ölçün. Yatak örtünüzün eni ve boyu çift sayıda karelerden oluşursa daha güzel görünür. Her kare 21.5cm dir. Yatak örtüsünün genişliğini ve uzunluğunu 21.5cnfye bölün ve sonucu kendinden büyük veya küçük çift sayrya yuvariaym ve sonra bordur için 13cm ekleyin. Örneğin, 211cm x 254cm olan tek bir yatak yatak örtüsü yapmak için:
Yatak örtüsünün eni olan 211cm 21.5cm’ye bölünür = 9.8 kare. 10’a yuvarlanır.
Yatak örtüsünün boyu olan 254 cm 21.5cnrye bölünür= 11.8 kare. 12Ve yuvarlanır. Toplam 120 kare olur.
İplik Miktarları
Bir yumağın 4/5 (0.8) i ile 1 kare örülür. 1 yumak ile yaklaşık olarak 132 cm bordur örülür. 120 kareden oluşan bir yatak örtüsü için, 120″yi 4/5 (0.8) ile çarpın = 96 yumak Bordur 2 x 228 cm + 2 x 271 cm = 998 cm dir, 132cm’ye bölündüğünde 7.5 yumak etmektedir. Gereken toplam yumak sayısı = 103.5 dir, 104’e yuvarlanır.

Geometrik Desenli Battaniye Örneği

Geometrik Desenli Battaniye Motifi

Geometrik Desenli Battaniye Örneği  örgü teknikleri motifli anlatım nasıl örülür  örnekleri

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.