kadın sitesi kadınca örgü dantel

Kadın Yaşamının Çağları Ergenlik Çağı

KADIN YAŞAMININ ÇAĞLARI

Kadın yaşamını, kesin sınırları olmamakla beraber, beş ça­ğa ayırabiliriz:

1) Çocukluk

2)Ergenlik (Puberte)

3)Cinsel olgunluk çağı

4)Klimakterium ve menopoz

5)İhtiyarlık ÇOCUKLUK:

ÇOCUKLUK
Doğumda cinsiyet tayini için gözönünde bulundurulan, cinsel organların dış görünüşüdür. Fakat o sırada cinsel organlar ol­dukça ilkeldir. İkincil denen cinsel karakterler ancak erginlik çağında ortaya çıkar.

Sekiz yaşına kadar yumurtalıkların fonksiyonları pek azdır ve imal edilen dişiliğe has östrojen hormonunun, bu devredeki gelişme üzerine söylenmeye değer bir etkisi yoktur. Çocuğun dış vücut yapısında, ancak 9 yaşından sonra değişiklikler görülme­ye başlar.

Yeni doğan kız çocuklarda pek seyrek olarak doğumdan son­ra ilk günlerde vajinal kanama görülebilir. Bu endişe edileek bir durum değildir. Ana rahminde iken anneden geçen hormonlar doğumdan sonraki ilk birkaç günde bu tür hafif kanamalara neden olabilir, sonra kendiliğinden kaybolur.

Kız çocukta kalçaların gelişmesi, kalıtsal faktörlere ve yu­murtalıkların çalışma düzeyine bağlıdır. Ayrıca dış etkenlerin, sosyal çevre ve yaşam koşullarının da rolü vardır. Kalça leğen kemiklerinin genişlemesi ve bu nedenle kalçaların yuvarlaklaş­ması, ortalama olarak 8 yaşlarında başlar, 13 yaşlarında tamam­lanır. Yeni doğan kız ve erkek çocukların memelerinde dış gö­rünüm bakımından bir fark yoktur.

ERGENLİK ÇAĞI (PUBERTE)
Erginlik çağı geniş anlamda çocukluktan yetişkinliğe geçiş demektir ve cinsel olgunlaşmayı kanıtlar. Kızarda erginlik çağı erkek çocuklara kıyasla daha erken, 8-11 yaşlarında başlar.Ortalama onuncu yaşta kızlarda, beyindeki ön hipofiz bezi FSH hormon salgılanmasını arttırarak yumuralıklardan östrojen sal­gılanmasına neden olur. Östrojen hormon etkisi sıra ile kalçada genişleme, memelerde büyüme, vajina hücrelerinde değişik­likler, iç ve dış jenital organlarda büyüme, meme uçlarının ren­ginde koyulaşma ve adetlerin başlamasına yol açar. Bazen bir göğüsün büyümesi diğerinden önce olabilir. 14-16 yaşlarında me­menin bombeliği yarım küre şeklini alır. Memelerin gelişmesi­nin sona ermesi, belirli bir yaşa bağlı değildir. Fakat 14-16 yaş­larında memenin dış görünüşü tamamen meydana çıkmış olur. Aynı yaşlarda bile memelerin gelişmesi farklı olabilir. Dış jeni­tal organlardaki ve venüs tepesindeki kılların çıkışı genel ola­rak onbir yaşında başlar. Bu kılların 14 yaşından sonra çıkma­sı pek enderdir. Koltuk altı kıllarının gelişmesi on dört yaşında başlar on sekiz civarında normal düzeye ulaşır.

Kalçaların cinse has yuvarlak ve dolgun bir şekil alması, me­melerin gelişmesi, jenital bölge ve koltuk altı bölgesinde kıllan-ma, ikincil cinsel belirtiler olup, bunlar genç kızda ilerleyen ya­pısal bir olgunluğu gösterir. Cinsel gelişmenin ilk belirtileri ile ilk âdet arasında ortalama iki yıllık bir süre vardır-. İlk âdet görme yaşı 10 ile 17 arasında değişebilir. Âdet kanamasının (menstrubasyon) başlamasıyla kız çocuk cinsel olgunluk çağma erişmiş de­ğildir, yapısal ve psişik bakımdan tam bir olgunluğa erişmesi için daha birkaç yılın geçmesi gerekir. Erginlik çağı dişi varlı­ğın yaşamında 7-8 yıl devam eden ve çocukluk ile cinsel olgun­luk çağı arasındaki zamanı kapsar. Gerek çocukluktan erginlik çağına, gerekse erginlikten cinsel olgunluk çağına geçiş esnasında kesin bir sınır çizilemez ve bir yaşam devresinden ötekine geçiş daima belli belirsiz olarak seyreder.

ERKEN ERGENLİK
Sekiz yaşından önce erginlik belirtilerinin ortaya çıkmasına erken erginlik denir. Erken erginlik teşhisine varmak için bü­tün belirtilerin ve bu arada esas ve ikincil cinsel belirtilerin den­geli bir şekilde toptan görülmesi gerekir. Bu tür bir gelişme ol­dukça az görülür.

ERGENLİK GECİKMELERİ
Kızlarda 17 yaşına kadar cinsel belirtilerin ve adet kanama­sının görümediği hallerde erginlik gecikmesinden kaygılanılır. Ancak her çocuğun kendine özgü bir yaşta erginliğe eriştiği unu­tulmamalıdır. Fakat bütün gecikmelerde tam bir tıbbi muaye­ne yapılmalı ve özellikle cinsel organlarda bir kusur veya anor­mallik aranmalıdır.

CİNSEL OLGUNLUK ÇAĞI

Kadında cinsel olgunluk çağı, doğurgan olduğu, gebelik, do­ğum, loğusalık, emzirme gibi kadınlığa has hadiselerin görül­düğü devredir. Erginlik çağının sona ermesinden sonra başlar ve ortalama olarak otuz yıl kadar sürer.

Genç kız yaşamının bu çağına her türlü organsal, psişik ve cinsel olgunluğunu kazanmış olarak girer. Bu devre kadın ya­şamının en uzun ve verimli çağıdır.

Cinsel olgunluk çağı adet kanamalarıyla karakteristiktir. Dişi hormonları bu devirde en yüksek düzeyde bulunurlar.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.