kadın sitesi kadınca örgü dantel

Motifli Bir Giysinin Örülmesi Ajurlu Motif

MOTİFLİ BİR GİYSİNİN ÖRÜLMESİ

Bir düz örgü ilmeği parçasını şekillendirmek için arttırma ve eksiltme yapmak kolaydır. Her ilmek ister düz, ister ters örülür. İki veya daha fazla ilmek tekran olan ilmek motiflerinde, arttmlan bir ilmek, motifi düzgün tutmak için, şemada çalışılır.
Bir kolu şekillendirmek için, bir örgü şeması sizi, her sıranın, yani 6.ncı sıranın, her ucunda, motifte bir arttırma yapmanız talimatını verir ancak yaptığınız ilmeği nasıl çalışacağınızı söylemez. Arttırmalar, sıraların ucunda, 1 arttırma kullanarak çalışılır, ama vücut hatlarına göre şekillendirme yöntemi çalışılmaz (sayfa 26’ya bakın). Arttırmaları, motif içinde başarılı bir şekilde çalışarak, izlemenin iki yolu vardır: en kolay yöntem olan şemalandırma ve işaretler kullanma.

Şemalandırma
Kolun ana hatlarını milimetrik kağıt üzerine çizin (aşağı bakın). Sağ alt köşeden başlayarak, örgü semasındaki sıraları, örgü açıklamalarında verildiği şekilde, ilmekleri simgeleyen sembolleri kullanarak çizin (sayfa 63’e ve Motif Galerisi’ne bakın). Bu size, motif tekrarını belirlemenizde yardımcı olur Bu sayfadaki ajurlu hırka, altı ilmek tekran ayrıca sonda onu dengelemek için artı bir ilmek daha olan bir motif olarak örülür

Ajurlu motif
Sıra I  I düz örün, *ileri iplik alın; I düz örün; I boş alın, 2 ilmeği birlikte düz örün, boş alınan ilmeği örülmüşün içinden geçirin; I düz örün; ileri iplik alın; I düz örün; *’dan sonrasını sona kadar tekrarlayın.

Sıra 2 Sona kadar ters örün.

Sıra 3 2 düz örün, *ileri iplik alın; I boş alın, 2 ilmeği  birlikte düz örün, boş alınan ilmeği örülmüşün içinden geçirin; ileri iplik alın; 3 düz örün; *’dan sonrasını sona kadar tekrarlayın, son tekrarı 2 düz ilmekle bitirin.

Sıra 4 Sona kadar ters örün.

Bu dört sıra ajur motifini oluşturur
Ajur motifini kolun altına ve ilk ve son tekrarlan kolun üstüne çizin. Şimdi, her kenarda arttırma ilmeklerinde motif ilmeklerini doldurun. Bu metodu saç örgülerinde, kabartmalı örgülerde ve aynı zamanda ajurlu örgülerde kullanın ancak bir ajur motifinde, bir iplik dolama arttırmasının, bir eksiltme ile birlikte çalışılması gerektiğini unutmayın. Eğer ikisini de çalışacak yeteri kadar ilmek yoksa, bunu yapmak için yeterli ilmekleri arttırana dek bekleyin. Bunun yerine, tam bir motif tekrarı çalışmadan önce, uzun bir düz örgü motifi çalışın, bazen eksiltmeyi değiştirmek mümkündür Bu motifte çift eksiltme vardır ve bunu, 2 ilmeğin her birini tek seferde boş alın, 2 boş alınan ‘ ilmeği birlikte düz örün gibi tek bir eksiltme ile değiştirerek, yarım motif çalışılabilir
Aynı metodu saç örgülerinde veya kabartmalı örgülerde kullanın.
Eksiltmeler aynı şekilde çizilebilir. Örneğin, bir yaka, her sırada eksiltme yapılarak şekillendirilir Giysinin önünün ana hatlarını, yaka şekillendirmesi ile ilmek motifinde çizin. Örgü şeması size, yakayı şekillendirmeye başlamadan önce hangi ilmek motifini bitirmeniz gerektiğini söyleyecektir.

Kollarda eksiltmeleri gösteren ajur motifi şeması örgü teknikleri şemalı anlatım

Püf Noktası
Bir ilmek motifinde herhangi bir şekillendirmenin iyi tasarlanmış görünmesi için, iyi bir örgü şemasının yazılması gerekir Ancak bazı açıklamalar; bir yaka veya kol oyuğunun her kenannda çalışılan tamamlanmamış ajur motifi tekran veya yanm saç örgüsü ile sonuçlanır Eğer böyle olacak gibi görünüyorsa, motifin şekillendirmenin içinde düzgün bir şekilde uzanması için, tarif edilene bir ilmek daha ekleyin veya çıkann.
Kalın iplikte sadece bir ilmekle veya bükümlü iplikte birkaç ilmekle değiştirin.Yaka şekillendirmesinde, yaptığınız işlemi not alın, böylece yaka bandı için yaklaşık ilmek sayısı alınır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.