kadın sitesi kadınca örgü dantel

Psikolojik Tedaviler Grup Terapisi

Psikolojik Tedaviler  Grup tedavisi
Grup tedavisinin birçok biçimi olmasına karşın, daha çok üstünde durulan ve güvenilen yöntem şudur: Hastaların sorunlarıyla yalnız başlarına uğraşabilecekleri durumun yaratılması için belirli adımların atılması. Genellikle dört aşama söz konusudur. Birincisi, gerçek sorunun ne olduğunun saptanması, ikincisi bunun akılcı bir biçimde açıklanması, üçüncüsü bu sorunlarla uğraşmaya hazırlanılması, sonuncusu tedaviye başlanması.
Grup tedavisinin biçimi ne olursa olsun, bu adım adım ilerleme yolu, tedaviye başkalarının da katılmasıyla kolaylaşmış olmaktadır. Grubun baş üyesiyle özdeşleşme ve karşılıklı olarak deneyim aktarım olasıdır. Ya da gruptaki üyelerden birinin karşısındaki insanlarda bulunan bozuklukları kolayca farkediyor olmasına karşın, kendisinde bulunanları göremediği de sık sık ortaya çıkabilmektedir.
Grup tedavisinde kişiler grubu kendi rahatsızlıklarını ortaya çıkartıp bunları yok etmede bir araç olarak kullanırlar. Başarılı bir grup tedavisinden sonra, kişi gruba olan bağımlılığından kurtulup rahatsıziıklarıyla yalnız başına uğraşabilecek güveni ve güc kazanabilir.
Grup tedavisi İkinci Dünya Savaşı’ndan herne: sonra, birbirine tümüyle yabancı olan ve bir terapis tin gözetiminde bulunan 6 ya da 8 kişilik gruplarl; başladı. Bu insanların ortak özellikleri yaşamlarında ki gerilimle yalnız başlarına savaşamayan insanla olmalarıydı. Bir bakıma, grup birden çok başın bi baştan daha güçlü olacağı teorisine güveniyor, geri limin ve ruhsal bozuklukların nedenlerini araştın} önerilerle grup üyelerinin gelecekte ne yapmaları ge rektiğini saptamaya çalışıyordu.


Grup tedavisinin yeni bir biçimi 1960’larda başla di. Burada, kişilerin davranışlarında her alanda, toplumca ‘yasak’ sayılan alanlar da içinde olmak üzere tam bir açıklık olması gerekiyor ve hastalar kimi du rumlarda birbirlerine dokunabiliyor, (ya da birbirle rini okşayabiliyor): bağırabiliyor, soyunabiliyorlardı Bunlardan amaçlanan kişinin üzerindeki baskıdan kurtulmasını sağlamaktı. Grup tedavisinin bu biçimi hâlâ varolmakla birlikte eskisi kadar yaygın değildir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.