kadın sitesi kadınca örgü dantel

Psikolojik Tedaviler Psikanaliz

 PSİKOLOJİK TEDAVİLER

Aşağıda, bulabileceğiniz psikolojik tedavilerin bir dökümünü veriyorum. Bunlarla ilgili olarak akılda bulundurulması gereken birtakım genel noktalar var­dır:
Öncelikle aile doktorunun aracılığıyla yönlendirilmeyi bekleyin, ama eğer bu konuda isteksiz dav­ranıyorsa, kendi başınıza hareket edebilirsiniz.
Bir ölçüde kendinizi anlamanızı sağlarlar. Bu­nun da genellikle birçok yararı vardır, ama kimi za­man sorun yaratabilir bu sorunlara karşı ve hem kendinizin hem de yaşam biçiminizin değiştiğini farketmeye hazırlıklı olun.
Bunları, kendi kendine yardımın gerçek bi­çimleri olarak görün. Çoğu tedavi biçiminin amacı sizi kendine dayanan, özgüvenli insanlar haline ge­tirmektir. Sizi şifaya kavuşturmayabilirler, ama ken­di kendinize yardım etmenize yardımcı olurlar.

Psikanaliz
Freud, sinirsel bir bozukluğu olan bir hastayı açık konuşmaya    yüreklendirerek ve duraklamaları, vurgulamaları, kaçınılan konuları gözleyerek, duygu­sal rahatsızlığın kaynağma inilebileceğini farkedince psikanaliz doğdu. Eğer hasta, rahatsızlığının teti­ğini çeken olayı daha fazla anımsamaya ve anlatma­ya yönlendirilirse, hastalığı çoğu kez daha iyiye gi­der; işte bu yüzden, psikanaliz yararlı bir tedavi ara­cı olarak kabul edilebilir?
Aslında psikanaliz, tam anlamıyla yapılabilmesi için, uzun bir süreyi gerektirir. Dolayısıyla da olduk­ça pahalıdır. Bir kişinin tedavisi için haftada bir kez olmak üzere yıllarca süren seanslar yapılması seyrek rastlanan bir şey değildir. Ayrıca tedavi görenlerin küçük bir bölümü de psikiyatrları ile bir yıldan uzun bir süre boyunca haftada iki ya “da üç kez görüşmek­tedirler.

Psikanalizin bu denli uzun süreli oluşu, konunun genişliğinden, başka bir deyişle, tedavi gören insanla olabildiğince yakın bir ilişki içine giren psikanalistin bu kişinin geçmişini elinden geldiğince irdelemesi ve onu etkisi altına almış olabilecek olayları bir bir or­taya çıkartması zorunluluğundan kaynaklanmakta­dır.

Bütün bunların sonucu olarak, psikanalist, hasta­sının karakterini, güdülerini, yetersiz yanlarını ve belli başlı hastalık belirtilerini yorumlamaya çalıştık­tan sonra bunlarla o kişinin ailevi, kişisel, toplumsal ve mesleki ilişkileri arasında bağıntılar kurma yolu­na gider. Böylesine karmaşık bir süreç ister istemez uzun bir çalışma sürecini gerektirecektir.

Psikanalizin (ya da herhangi bir psikolojik teda­vinin) amacı hastanın kendi kendisini anlamasma yardımcı olmaktır. Bunu yaparken de bozukluklar ve hastalık belirtilerinin altında yatan nedenleri açıkla­maya çalışır. Bir kez bu başarıldığında, yöntem olum­lu bir yönde gelişmeye başlar ve hastanın kendi bozukluklarıyla uğraşmasında ona destek olur.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.