kadın sitesi kadınca örgü dantel

Ruh Sağlığının Nitelikleri

Ruh sağlığının nitelikleri:

Ruh sağlığı, kuşkusuz yaşama bakış açısıyla pa­raleldir. Bunlardan kimileri şunlardır:

— Duruma göre uygun cevap verebilmeyi sağla­yan duygusal denge ne çok dramatik ne de çok kaba davranmamak için.

—- özellikle, kişinin kendisi için saptayacağı stan­dartlar konusunda gerçekçi olmak. Güçlü ve zayıf yönlerin bilinmesi, herkesin böyle özellikleri olduğunu kabul etmek,

—     Bağımsızlık. Herkesin mahremiyet ve huzura gereksinimi olduğunu anlamak.

—     Kendi kendine acımamak. Bir sorunla karşıla­şınca, kişi kendini değil sorunu gözden geçirmeli.

—     Bütün sorunların çözülebilir olduğuna inan­mak ve hiçbir şeyin umutsuz olmadığını düşünmek.

—     Birçok kişiyle yüzeysel ilişkiler kurmak yerine birkaç kişiyle iyi arkadaş olmak.

—     Başkalarını denetlemekten güç almak yerine, kendi kendine güven duymak.

—     Kendi yaşamının sorumluluğunu taşımaya ha­zır olmak. Başka kişiler ya da olaylarda suç bulma­mak.

Ruh sağlığını kazanmak:

Beden sağlığı gibi ruh sağlığı da kendiliğinden ka­zanılmaz, işte size işe yarayacağını umduğum birkaç ipucu:

—     En önemlisi, sağlıklı yemek yeyip, düzenli ha­reket edin. ‘Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur’ sö­zü gerçekten doğrudur.

—     Karşınızdaki kişiyle, sizin mahremiyetinize saygısı olmayan ilişkilere girmeyin. Her gün, yalnız­ca istediğinizi yapacak, hoşnut edeceğiniz tek insanın siz olacağınız bir zaman gereklidir.

—     Kendinizi olduğunuz gibi kabul etmeye çalı­şın. Kendinizi sürekli daha iyi bir insan yapmaya ça­lışırsanız çok mutsuz olursunuz. Kendinizi kabul et­meden önce, kim olduğunuzu anlamanız gerekir. Bu da oldukça zordur ve çok zaman alabilir. Kendi içini görebilmenin en iyi yollarından biri hayali bir kişiye kendiniz hakkında ve değişik duygularınız hakkında bir mektup yazmaktır. Başka zaman dile getirmenin zor olduğu birçok özelliğinizi böyle bir durumda anlattığınızı göreceksiniz.

—   Kendinizi koşullayın ve bir başarı elde ettiği­nizi düşünüyorsanız kendinize bir armağan verin. Bu size güç verecektir.

—   Hoşlandığınız, birlikte olunca rahatladığınız, sizinle aynı ilgileri paylaşan kişilerle birlikte olun. Zorunluluklara bakmadan bu tür kişilerle daha fazla, hoşlanmadıklarınızla daha az bir arada olursanız da­ha mutlu olursunuz.

—   Her zaman, mümkün olduğu kadar geniş olun yaşamınızdaki ciddi ve güçlük dolu anları böylece daha kolay atlatacak ve daha mutlu olacaksınız. Ço­cukluk gibi görüneceğini düşünüp hiçbir şeyi kendi­nize yasaklamayın.

—   Kimi zaman ortaya çıkan ‘tehlikeli duygularımızı dikkatle inceleyin. Kendinizi saldırgan ve kızgın mı hissediyorsunuz?

Hiçbir zaman böyle hissetmiyor­sanız o zaman başınız dertte. Size böyle hissetmenin yanlış olduğu söylenmiş olsa bile bunlar son derece doğal duygulardır. Bastırmaya çalışmak çok tehlikeli olur öte yanda suçluluk duygusunun size hiçbir ya­rarı olmaz. Kendinize duyduğunuz saygıyı zedeleye­bilir, sizi kimi şeyleri yapmaktan alıkoyabilir. Suçlu­luk hissediyorsanız bunun bir yanılgı olduğunu dü­şünüp bu duyguyu göz ardı etmeyin.
Hemen her za­man gerçek bir temeli vardır. Tabu abartıyor da ola­bilirsiniz. Nedenini araştırın ve bunu çözmeye çalı­şın.

— Olumlu düşünmeye başlayın. Asla kendinize acımamaya karar verin. Gerçekte yapmanız gereken şey çevre tarafından etkilenmek değil, çevreyi denet­leyip onu etkilemektir. Olumsuz düşünürseniz bunu hiçbir zaman yapamazsınız. Ancak, kendinize ger­çekten uzak hedefler saptamayın. Başarı hissi en gü­zel armağandır. O halde başarma şansınız yüksek olan alanlarda hedef saptayın. Bir sorundan kaçmayın, onu görmemezlikten gelmeyin. Yaşama karşı koymanın en iyi yollarından biri bunalımlı dönemleri atlatmaktır.

Bu, çok öğretici bir deneyimdir ve ilerde her zaman ‘Bunu bir kez başardım, yine başarabilirim’ diyebilir­siniz.

—  Gereksinimlerinizi dikkatle saptayın. Grup te­rapisine gerek duyduğunuzu düşünebilirsiniz, ancak üstleneceğiniz rolün ne olduğunu anlamadan ve bu rolü oynamak istediğinizden emin olmadan böyle bir şeye girişmeyin.

—   Etkin olun; ister sizin için, ister çocuklarınız, çevreniz, okul aile birliği, bir kadm örgütü için olsun bir şeyler yapın. Ruh sağlığını korumanın en iyi yol­larından biri budur. Etkin olmak yalnızca zihninizi uğ­raştırmakla kalmaz; sorunlara karşı tutumunuzu değiştirebilir.

—   Çevrenizdekilere isteklerinizi söyleyin, yoksa onları elde etmeniz çok güç olur. İsteklerinizin ne ol­duğuna karar verdikten sonra size yakın olanların ve sizinle çalışanların bunlardan haberli olduğundan emin olun. Böyle yaparsanız,, sizinle çalışmaya başla­yacaklarını göreceksiniz.

Ruh sağlığının bozulması:

Elbette, herkes ruh sağlığını aynı derecede koruyamaz. îşte size ruh sağlığınızın bozulmakta olduğu­nu gösterecek birkaç işaret. Hepimiz, ara sıra bunla­rı kendimizde farkederiz. Sık sık ya da düzenli olma­ya başlarsa ciddi olarak üzerine eğilmek gerekir.

—   Durumun gerektirdiğinden daha aşırı olan ve denetlenemeyen, uygunsuz ya da çok sıkı denetlenen duygular.

—   Bütün dünyanın düşman olduğunu, kimseye güvenilemeyeceğini hissetmek.

—   Kendine ve başkalarına bakmakta güçlük çek­mek..

—   Sürekli mükemmel olmaya çalışmak, zayıflık­ları kabul edememek. ;

—   önemli şeylere boş vermek, iş yapmaya karşı isteksizlik, ilgisizlik.

—   İnsanlarla iletişim daha önce kolay geürken gittikçe zorlaşması.

—  Çevreye karşı zarar verici, yıkıcı hareketler.


Kendinizde bunlardan herhangi birini görürseniz, tepkilerinizin normal kabul edilip edilemeyeceğini an­lamak için yaşamınızdaki baskıları gözden geçirin.
Normal görünmüyorsa yardıma gereksiniminiz vardır. Her şeyin düzeleceğini düşünmeyin, büyük bir olasılıkla düzelmeyecektir. O halde durum ciddileşmeden önce yukarda ögütlediklerimden birkaçını yapın.
Kısa bir süre içinde daha iyileşmezseniz yardım ve destek arayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.