kadın sitesi kadınca örgü dantel

Suni Döllenme (Artifisyel İnsemi-Nasyon)

Suni Döllenme (Artifisyel İnsemi-Nasyon)

SUNİ DÖLLENME

Eğer erkek iktidarsızsa, menisi kullanılarak ya­pay tohumlama yapılır. Tüm öbür durumlarda bir ve­riciden alınan meni kullanılır. Bu yöntem yasal açı­dan birçok ülkede henüz açıklığa kavuşmamıştır. Ne var ki her geçen gün yaygmlaşmakta, özellikle kür­tajın serbest olduğu, bu yüzden evlat edinmek için çocuk bulmanın zor olduğu ülkelerde artmaktadır.

Yapay tohumlama, yalnızca döllenme olanağı bu­lunan kadınlarda yapılmakta, beş kadmdan dördü te­daviden altı ay sonra gebe kalmaktadır. Yapay tohumlamadan yana olanlar anne babası belirsiz bir çocu­ğu evlat edinmektense, her kadının kendi çocuğunu kendi karnında taşıması gerektiğini söylemektedirler. Kimi çiftler ise yapay tohumlamaya, kendilerine ben­zeyen bir çocuğu yarı evlat edinme gözüyle bakarlar. Yapay tohumlamanın ruhsal etkileri üzerine kay­gılar belirtilmiştir; buna karşılık yapay tohumlama yaptıran çiftlerde boşanma oranının düşük olduğu gösterilebilir. Yapay tohumlama her zaman dikkat­le ve kılavuz yardımıyla uygulanmalıdır. Yapay to­humlamanın evlilik ve aile üzerine etkileri tartışılır­ken en önemli sorunlar çocuğun durumu, yasal olup olmadığı, kadının suç işleyip işlemediği üzerinedir.

Bazı kısırlık olaylarında kısırlık nedeni, erkek döl hücresi (sperm) yetersizliği, bozukluğu veya da hiç olmayışıdır. Sağlıklı olması gereken  spermlerin doktorlar tarafından rahime verilmesine denir. Kısır çiftlerde sorun erkek döl hücrelerinde ise  kadının gebe kalmasına  başka bir sebep yoksa,  çiftler istiyorlarsa suni dölleme yolu ile çocuk sahibi olabilir.

Suni dölleme yapabilmenin iki yolu vardır. Kadının eşinin spermleri kullanılabileceği gibi (Homolog inseminasyon) farklı bir erkek spermi de kullanılabilir. (Heterolog inseminasyon)

Normal şartlarda döllenmenin olmayışında ve gebe kalınamama durumlarında kadınlar suçlu gösterilse de. Bu sorun hem erkek hem kadına ait anatomik, fizyolojik ve patalojik bozukluklar dolayısı ile normal yolla her iki cins de bu sorunu barındırıyor olabilir .

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.