kadın sitesi kadınca örgü dantel

Uykusuzluk, Uykusuzluğun Nedenleri

Uykusuzluk:

Uykusuzluk (insomnia) uykuya dalmakta güçlük, daldıktan kısa bir süre sonra uyanma, gecenin orta­sında uyanıverme ya da sabah çok erken uyanma gi­bi her türlü uyku bozukluğuna verilen addır. Pek azı­mız sandığımız kadar uzun süre uyanık kalırız.

Uykusuzluğun nedenleri
Kronik uykusuzluk insanı perişan eden bir du­rumdur. Herkesin uykuya gereksinimi vardır ve her­kes uyumalıdır. Uzun süren uykusuzluktan şikayet-çiyseniz, doktorunuza başvurun. Uykusuzluk hemen her zaman bir sorun ya da gerilimden kaynaklanır ve bu sorunla; ınızı doktorunuzla tartışmak olaya da­ha gerçekçi bir bakış açısıyla yaklaşmanızı sağlar. Uyku alışkanlıklarınızı tekrar kazanmak için kısa bir sû­re uyku ilacı almak iyi bir fikirdir, ama hiçbir zaman bu ilaçlara bağımlı olmamalısınız. Uzun süre uyku ilacı kullanmak doğru değildir. İlaç almadan uyuya-mıyorsanız doktorunuza tekrar danışıp yardım iste melisiniz.

Uykusuzluğa neden olan yalnızca gerilim ve sı­kıntı değildir. Yatağa girerken gün boyu uğradığmız haksızlıkları anımsarsanız, bütün gecs uyanık yatıp öcünüzü nasıl alacağınızı düşünürsünüz. Kafanızın içinde düşünceler koşuşup duracak ve gevşemeniz ola-naksızlaşacaktır. Şu halde, yatmadan önce duygula­rınızı yerli yerine oturtun.

Uykusuzluğun bir başka nedeni de alkoldür. Al­kol genellikle gece geç vakit uykuyu getirmesi için alınır. Alındığından hemen sonra uykuyu getirir de; yatmadan hemen önce içeceğiniz bir duble konyak si­zi rahatça uyutur. Ne var ki, kandaki alkol düzeyi yükseldikçe, sizi gitgide daha da uyandıracak bir he­yecan yaratır, düşüncelerinizin her zamankinden da­ha canlı ve koşturmakta olduğunu farkedersiniz. Ay­rıca biraz dalmışsanız bu durum uykunuzu iyice ka­çırır ve saatler boyu uyanık yatmak zorunda kalırsı­nız.

Gebelik sırasında uykusuzluk çekmek de oldukça olağandır.’Çoğu gebe kadmm gün boyu oturdukları yerde uykuya dalmalarına ve akşamları yorgunluk hissetmelerine karşın, gece yatma zamanı gelince hiç­biri uyumak istemez. Bunun nedeni kadmm metabo­lizmasının bebeğinkiyle uyum sağlamak zorunda ol­masıdır. Bebeğin vücudunun dinlenmesi ya da uyu­ması gerekmez .Aksine, bebek günün yirmi dört saati boyunca büyümekte ve gelişmesini sürdürmekte­dir. Gündüzü geceden ayıramaz, bu yüzden annenin metabolizması bebeğinkine uymalıdır ve normalde iş­leyen frenleme sistemi bu durumda geçerli değildir.

Uykusuzlukla mücadele
Geceleri, belki de yanmızda horlayan bir eşle uya­nık geçiyorsa, j-aitığınız yerde homurdanıp üzülme­yin – uykusuzluğunuzdan yararlanın ve yapıcı olun. Yataktan çıkın, mutfağa gidip kendinize bir fincan çay yapın; uzun zamandır yapmak istediğiniz bir işi yapın. Uyuyamıyorsanız yatakta yatmak hiç iyi bir fikir değildir. Kalkıp bir işe koyulmak genellikle uy­kunuzu getirecektir. Bu biçimde kazandığınız birkaç saati daima olumlu yönden düşünün ve bu zamandan en iyi yararlanm.

Uyku gereksinimim aslında ne kadardır?
Bu size özgü bir gereksinimdir, herkes için de­ğişir. Sizin için gerekli uyku miktarı rahatsız edilme­den uykuda kaldığınız süre kadardır. Buna fırsat bul­duğumuz seyrek durumlarda, normal iş gününde uyu-yabildiğimizden birkaç saat daha fazla uyuduğumu­zu görürüz. Çoğumuz, günde, gerekli olandan yaklaşık iki saat az uyuruz. Şu halde çoğumuzun fiziksel ya da ruhsal açıdan çok düzgün çalışmadığımıza ve ge­rilime istediğimiz gibi karşı koyamadığımıza şaşırma­mak gerekir.

Genel bir kural olarak, uyku gereksinimi büyü­
me hızıyla doğru orantılıdır; yani çok hızlı büyüyen
bir bebeğin çok uykuya da gereksinimi vardır. Kadınlar ortalama 23 yaşma kadar büyür. Günde 7, 8 saat olan uyku gereksinimi her on yılda bir saat azalarak altmış yaşlarında 4 saate kadar iner.

Kabuslar görüyorum; bu konuda ne yapabilirim?
Kabuslar daima psikolojik gerginlikle ilişkilidir. Bu yüzden kâbusları tedavi etmenin tek yolu, gerili­mi yaratan nedeni yok etmektir. Bunu tek başmıza yapamayabilirsiniz; bir arkadaşınıza açılın, ya da dok­torunuza danışın. Kâbuslar sizi gerçekten çok zedeli­yorsa, psikoterapi ya da buna benzer bir tedavi ge­rekli olabilir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.