kadın sitesi kadınca örgü dantel

Yaşlanmaya Yönelik Durum

Yapıcı tutum:

Bu hiç şaşmaz biçimde, gerek kişisel yaşamınızda, gerekse meslek yaşamında mutlu olan akıllı ve iyi uyum sağlamış kadının tutumudur. Oldukça yüksek bir özbeğeni duygusu vardır ve başarısızlıklarını göz-ardı etmeksizin başarılarından yeterli doyumu al maktadır. Saldırgan olmaksızın kendini belirtebilir ve kısıtlı olmamasına karşın denetimsiz de değildir. İler­lemiş yaşın gerçeklerini kabul eder, geçmişini, birkaç pişmanlığın dışında genelde onaylayarak anımsar, ge­leceğe iyimserlik ve beklentiyle bakar.

Edilgen tutum:

Bu görünümdeki bir kadın genelde kişisel yaşamında mutludur, ama oldukça az hoş görülü bir doğa­ya sahiptir ve gerek maddi gerekse duygusal desteği başkalarının sağlamasını bekler. Yaşlılığı umutla bek­ler; yaşamda yeni bir başlangıç olacağı için değil, o zamana dek hiç tatmadığı işten uzaklaşma ve emek­lilik beklentisiyle.

Savunmacı tutum:

Bu, yaşlanmaya karşı olgun davranamayan ka­dınların takınacağı tutumdur. Duygusal olarak so­ğuk, nörotik, çok geleneksel ve işe karşı dirençli bir tutum içinde olma eğilimindedir. Yaşlılığa parasal açıdan, büyük olasılıkla hazırlıklı olacak, ama düşün­cesine, duygusal açıdan iyi uyum sağlayamamış ola­caktır. Yaşlılığın çok az avantajı olduğunu düşünür ve gençleri kıskanır.

Düşmanca tutum:

Böyle bir yaklaşıma sahip kadın saldırgan ve ya­rışmacı olacak, kendi başarısızlıkları yüzünden başka­larını suçlama eğiliminde olacaktır. Yaşlanma düşün­cesinden nefret eder ve yaşlanmayı en korktuğu şey olan ölümle sonuçlanan, zihinsel ve fiziksel bir çöküş olarak görür. Sonuçta da, emekliliği daha da ertele­me çabasıyla kendini işe verir. Duyduğu kıskançlık yüzünden gençleri sevmez, yaşlılığı karamsarlık ve kaygı duygularıyla karşılar.

Kendinden nefret etme tutumu

Bu, düşmanca bir tutuma sahip kadının yaşlılığa yaklaşımının bir uzantısıdır. Böyle kadınlar kendi­lerine karşı acımasızca eleştiricidirler ve yeniden ken­di yaşamlarını yaşamaya yönelik hiçbir istekleri yok­tur. Genç insanları kıskanmazlar ve ikinci sınıf bir yaşam sürmekten daha fazla yeğlenecek bir kavram olarak gördükleri ölümü umutla beklerler.

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.