kadın sitesi kadınca örgü dantel

Yenileyici Hücre Tedavisi Soru-Cevap

Yenileyici Hücre Tedavisi Soru-Cevap

YENİLEYİCİ HÜCRE TEDAVİSİ

Hastalıklara şifa vermekten tutun da, yaşlanma­nın etkilerini ertelemeye kadar çeşitli aşırı savları vardır, özgün organ yakınmalarının tedavisi için hayvan organlarının hücreleri insanlara şırınga edilir. Örneğin, eğer karaciğer hastalığınız varsa, sağlıklı hayvanların karaciğer hücreleri şırınga edilir. başarısızlığın ise tedavinin kendisine değil, kötü uy­gulanmasına bağlı olduğu ileri sürülür. Eğer yarar sağlarsa, bu psikolojiktir. Çok sıkı tıbbi testlere karşın, hiçbir tıbbi etkisi bulunamamıştır. Aşırı pahalı­dır.

Güzellik klinikleri, kalıcı bir görünüm değişikliği sağlayabilirler mi?
Bir güzellik kliniğinde sunulan hiçbir tedavi, kalıtımla size geçen deri görünümünü ve doğasını kalıcı bir biçimde değiştiremez. Çünkü siz bunları kalıt­ımla almışsınızdır. En az göz renginiz kadar değişmezdirler. Bir güzellik kümğinin yapabileceği hiçbir «0 şey derinizi olduğundan daha kuru ya da daha yağ­lı kılamaz; yapmayı umabileceğiniz tek şey, derinizdeki fazla yağı alacak ya da derinizi nemlendirecek işlemleri, günde bir ya da birçok kez yinelemektir.

Yaşlanmayı yavaşlatan tedaviler var mıdır?
Güzellik kliniklerinin sunduğu tedavilerin çok çe­şitli olması gerçeği, kendiliğinden hiçbirinin doyuru­cu olmadığı anlamına gelir. Bir güzellik uzmanının cildinizin yaşlanmasını yavaşlatmak için ne yapabi­leceği bir şey, ne de almanızı önerebileceği ilaçlar vardır. Gerek derinin görünümü açısından, gerekse vücut işlevleri açısından. Eğer biri yaşlanmayı yavaş­latmanın yolunu bilseydi, hem yaşamın gizine ulaşır, hem de milyarder olurdu.

Güzellik klinikleri kırışıklıkları ortadan kaldırabilir mi?
Kırışıklıkları ortadan kaldırmanın tek yolu koz­metik cerrahidir. Başka hiçbir şey, satış eğrisi ne kadar inandırıcı görünürse görünsün, etkili olamaz. Derinin gerilmesini ve kırışıklıkların küçülmesini sağlayan çeşitli maddeler deriye uygulanabilir. Bir­kaç saat için kırışıklıklarınız daha az görünebilir, ama derinin su yitirmesine neden olan her şey deri için kötüdür; kaçınmalı ve kuUanmamalısmız. Eğer kimi özel günlerde özel olarak güzel görünmek isti­yorsanız, bu güzellik tedavisi biçimini, çok sakınarak ve çok seyrek kullanmalısınız. Eğer kullanmadan du-rabilirseniz en iyisini yapabilirsiniz.Batı dünyasında, özellikle de Amerika’da, kozmetik cerrahiden yararlanma, yaşlanmanın kaçınılmaz bir parçası durumuna gelmiştir. Gençlik tutkusu yü­künden, birçok kadın genç görünümlerini, yapay yöntemlerle sürdürmeye   kendini zorunlu   duymaktadır. Kozmetik cerrahinin, yaşlanmanın kimi etkilerini yok ettiği kesindir ve hazır bir  pazar bulduğundan, gü­nümüzde, parlamış ve gelişmiştir. Oysa, bir zamanlar üstünde az konuşulan ve hemen hemen tabu olan bir konuydu. Artık kadınlar bununla övünüyor ve Betty Ford ya da Ethel Kennedy gibi biri, total yüz kaldırmayla (total face lift) görünümünü tümüyle değişti­rince, basın aracılığıyla herkes bunu öğreniyor. Çoğu olayda, sonuçlar kusursuzdur. îyi bir cerrahın gö­rünümünüzü tümüyle, yalnız yüz değil, tüm vücut çiz­gilerinizi değiştirmesi olanaklıdır.    Bununla birlikte, eğer kozmetik cerrahi yaptıracak? anız güçlü dürtü­lerle hareket etmeniz zorunludur, çünkü ameliyattan hemen sonra etkiler henüz belirgin değilken ameli­yatın neden olduğu rahatsızlıkları çekmek zorunda kalacaksınız ve depresyona    girebilirsiniz.    Buna ek olarak, yanlış nedenlerle ameliyat olmamanız da çok önemlidir: Yaşamınızın görünüm dışındaki öbür yön­lerini de etkileyen ciddi psikolojik sorunlarınız varsa, kozmetik cerrahi bunları düzeltmeyecektir, öte yan­lan, örneğin, bir deformitenin sonucu olarak şiddetli psikolojik gerilim yaşadıysanız, kozmetik cerrahinin uzun dönemdeki yararları kuşkuya yer bırakmaz ve /aşamınızm tüm yönlerini, öbür insanlarla ilişkileri­nizi, işinizi   nasıl yaptığınızı ve özgüveninizi etkiler. Çoğu kez, kendinizle daha iyi uyuştuğunuzu ve daha öz güvenli olduğunuzu duyumsarsınız ve yalnızca bunun sonucu olarak bile daha iyi görünürsünüz. Ki­mi insanlar için yeni bir yaşama başlamakla eş değerdedir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.