kadın sitesi kadınca örgü dantel

Hastalıklar

Hastalıklar tedavisi ilacı teşhisi belirtileri

TIRNAK SARARMASI Tırnak sararma Nedenleri; Tıp dilinde hastalığın ismi Onikomikoz. Tırnak kalınlaştı veya sarardı tırnak ucunda ayrımla küçük bir birikinti olduysa eğer Tedavi edilmez ise, tırnağın tümü bölünür, düşebilir ya da şekli bozulur. Mantar, yalnızca yaralanırsanız yâ da deri hastalığınız var ise tırnakları etkiler. Ayak tırnaklarında enfeksiyon yaralanma yoksa da oluşabilir. Kendiniz tedavi...
İnsanın yeteri kadar kalbe oksijen alamamasına kalp krizi adı verilir. Kalbimizin günlük kimi zaman çok daha az oksijene ihtiyacı vardır. Oksijeni kalbin damarlarına koroner damarları taşır. Koroner damarında bir tıkanıklık söz konusu olursa kalp oksijen alamaz, beslenemez. Beslenemeyen kalp işlevini yitirir, kanı pompalayamaz. Netice itibari ile kalp krizi adını verdiğimiz...
KADINLARDA SİSTİT NEDİR İdrar kesesi enfeksiyonu çoğunlukla kadınların hayatında kimi dönemlerde yaşadıkları hastlıktır. Ancak devamlı bunun tekrarlaması hayat kalitesini düşürür ve sorunlar getirir. Yaklaşımların Günümüz amacı koruma ve tedbir. Enfeksiyon olmadan önlemek, tekrarlamamak için önlemler almak gerekir.  İdrar Yolu Neden Enfeksiyon Olur? İdrar yolları Kadınlarda kısa yolla dışarı açılır. Bu sebeple dışarıdan mikrop...
KARIN BÜYÜMESİ Bazı karın hastalıklarının belirtilerinden bir tanesinde karında büyümenin olmasıdır. Kadınlarda karın büyümesi kadın hastalıklarından, ayrı başka hastalıklarda da sık görülen ve bir kadın hastalığından sebep olup olmadığını ayırt etmek çok kolay değildir. Karında büyümeye neden olan olaylar; ya karın içinde bulunan organların hastalığından yâda karın derisinden olabilir. Karın derisinden...
Psikolojik Tedaviler Psikoterapi Konuşma Terapisi Psikoterapi son derece önemli bir tedavi biçimidir, çünkü oldukça önemli ruhsal bozuklukları olan (hastaneye yatılmasını gerektirmeyecek olmakla birlikte) hastalara poliklinik tedavisiyle yardımcı olunmasını, sağlar. Pek seyrek olarak psikiyatri kliniklerine gelinmesini gerektirir ve bir anne evinde oturarak, çalışan bir kadın ise iş yerinden ayrı kalmaksızın tedaviyi...
Psikolojik Tedaviler  Grup tedavisi Grup tedavisinin birçok biçimi olmasına karşın, daha çok üstünde durulan ve güvenilen yöntem şudur: Hastaların sorunlarıyla yalnız başlarına uğraşabilecekleri durumun yaratılması için belirli adımların atılması. Genellikle dört aşama söz konusudur. Birincisi, gerçek sorunun ne olduğunun saptanması, ikincisi bunun akılcı bir biçimde açıklanması, üçüncüsü bu sorunlarla uğraşmaya hazırlanılması,...
 PSİKOLOJİK TEDAVİLER Aşağıda, bulabileceğiniz psikolojik tedavilerin bir dökümünü veriyorum. Bunlarla ilgili olarak akılda bulundurulması gereken birtakım genel noktalar var­dır: Öncelikle aile doktorunun aracılığıyla yönlendirilmeyi bekleyin, ama eğer bu konuda isteksiz dav­ranıyorsa, kendi başınıza hareket edebilirsiniz. Bir ölçüde kendinizi anlamanızı sağlarlar. Bu­nun da genellikle birçok yararı vardır, ama kimi za­man sorun yaratabilir bu sorunlara...
BAĞIMLILIK (TUTKUNLUK) Zihin durumunu değiştirmek için kimyasal maddelerin kullanılması insanlık tarihi kadar eskidir. Belirli uyuşturucularda (ilaçlarda), yinelenen kullanımın, kullananın uyuşturucuya tepkimesinde bir değişikliğe neden olmasıyla bağımlılık ortaya çıkar. İlk değişim, kullanıcının ilacı ne zaman ve nerede alacağını seçme yeterliğindeki azalmadır; başka bir deyişle karar verme denetiminin ve kendi üstündeki egemenliğinin yok olmasıdır....
BUNALIM (DEPRESYON) Hepimiz ruhsal durumumuzda değişmeler (normal değişmeler) yaşarız ve çoğumuzun ruhsal durumu belirli dönemlerde belirli değişiklikler gösterir. Bu değişiklikler bizi ne şaşırtmalı, ne de korkutmakdır. Bunların üstesinden gelmeyi öğrenmeliyiz. Vücut ısımız, vücudumuzun çevredeki değişmelere kendiliğinden tepki gösterip belirli yanıtları devreye sokmasıyla nasıl değişmez kalıyorsa, duygusal yapımız da belirli bir çizgiyi...
RUH SAĞLIĞI Çağdaş kadının, ruhsal gerilimlerle, günümüzde,, şimdiye kadar hiçbir zaman olmadığı kadar karşı kar­şıya olduğuna hiç kuşku yoktur. Gene de akıl sağlığındaki bozulmanın en önemli nedenlerinden biri beklentiyle başarı, inanılanla ger­çek, umulanla gerçek sonuç arasındaki ikilemdir. GERİLİM İnsanlar, bu tür koşullarda yaşamak için dü­zenlenmiş değiller, ve Batı yaşamı her yönüyle bir gerilim etkeni...
HİSTEREKTOMİ RAHİM ALINMASI Birleşik Devletler'de, 50 yaşın üstündeki tüm kadınların yüzde 25'i histerektomi geçirmiştir. Histerektomi, rahimin cerrahi olarak çıkartılması demektir ve öteki üreme organları da çıkartılabilir. Çoğu kez ve özellikle ABD'de, histerektomi iyi nedenler olmaksızın, örneğin küçük fibroidleri çıkartmak için yapılmakta ve kimi Amerikalı doktorlar, bir kez çocuk doğurma bittikten sonra rutin...
ENDOMETRİYOZİS Bu hastalığa, bana göre çok yanlış bir biçimde meslek kadınının hastalığı denmektedir; meslek sahi­bi olmanın bir sonucu değil ve yalnızca meslek sahi­bi kadınların yakalandıkları bir hastalık değildir. Bu yanlış adlandırma, iki istatistik arasında yanlış bir bağıntı kurmanın sonucu olarak ortaya çıkıyor gibi gelmektedir. Endometriyozis genellikle yirmili yaşla­rın sonlarında başlar, kadınların...
12